Minőségfejlesztési technikák az autóiparban: APQP | APQP

_N1E9398.tif

A képzés célja

A képzés célja, hogy a gyakorlatban már kipróbált és jól bevált autóipari minőségfejlesztő módszereket megismertesse az IATF 16949-es (korábban ISO/TS 16949) minőségirányítási rendszerrel rendelkező, vagy azt kiépíteni szándékozó vállalkozások szakembereivel Ezen technikák, módszerek alkalmazását gyakran maguk a vevők írják elő.

Főbb témakörök

 • A tervezés előzetes tennivalói, a munka programjának és hatáskörének meghatározása. Az ismertetésre kerülő koncepciók többek között: a vevő követelményei, benchmarking, megbízhatósági szempontok, minőségi célkitűzések, előzetes anyaglista, folyamatdiagram, speciális termékjellemzők
 • A termék fejlesztésének, tervezésének folyamata.
 • A terméket előállító folyamat tervezése.
 • A termék és folyamat tervezési munkák eredményességének kiértékelése
 • Az ellenőrzési terv elkészítésével kapcsolatos ismeretek
  • A formanyomtatvány ismertetése
  •  Az elkészítés menete
  • Általános áttekintés

Tanúsítvány

A TÜV Rheinland InterCert Kft. magyar nyelvű, APQP tanfolyam részvételi igazolása.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza: 1 nap
Képzési díj: 30.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 10.000 Ft + ÁFA / fő

Minőségfejlesztési technikák az autóiparban: PPAP (Production Part Approval Process) | PPAP

_N1E9398.tif

A képzés célja

A képzés célja, hogy a gyakorlatban már kipróbált és jól bevált autóipari minőségfejlesztő módszereket megismertesse az IATF 16949-es (korábban ISO/TS 16949) minőségirányítási rendszerrel rendelkező, vagy azt kiépíteni szándékozó vállalkozások szakembereivel Ezen technikák, módszerek alkalmazását gyakran maguk a vevők írják elő.

Főbb témakörök

 • A szignifikáns termelési folyamat fogalma
 • A PPAP folyamat általános követelményei
 • A műszaki tervezés feljegyzései, dokumentumai
 • A műszaki változások dokumentálása, Műszaki jóváhagyás
 • Folyamat-diagram
 • Méretek bemérése
 • Az anyagvizsgálat és a vizsgáló laboratórium követelményei
 • Előzetes folyamat teljesítőképesség vizsgálatok követelményei
 • A teljesítőképesség indexek, Az elfogadási kritériumok
 • Nem stabil folyamatok, Egyoldalú specifikációk, nem normális eloszlás
 • Stratégia, ha az elfogadási kritériumok nem teljesülnek
 • Mérőrendszerek kiértékelése
 • Minősített laboratórium dokumentumok
 • Termék jóváhagyási bizonyítvány – a termék tömege
 • Termékminták, termék specifikus ellenőrző eszközök
 • A szállító tájékoztatási kötelezettségei, a szállítói jóváhagyási szintek

Tanúsítvány

A TÜV Rheinland InterCert Kft. magyar nyelvű, PPAP tanfolyam részvételi igazolása.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza: 1 nap
Képzési díj: 30.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 10.000 Ft + ÁFA / fő

ISO 31000 Risk Management – Kockázatkezelési felelős

A képzés célja

A tanfolyam célja, hogy a cégek vezetői számára megfogalmazódjon és érthető legyen az üzleti kockázatok hatása, ezek helyes értelmezése az ISO 31000 és ISO 31010 szerint, továbbá az ezekkel kapcsolatos folyamatok kialakítása az ISO 9001 változásának tükrében.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza: 2 nap
Képzési díj: 62.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 28.000 Ft + ÁFA / fő

 

Termékbiztonsági felelős, CE jelölés

A képzés célja

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők a tanfolyam sikeres elvégzése után kellő ismeretekkel rendelkezzenek a termékbiztonság, termékfelelősség területén, megismerjék a legfontosabb nemzetközi (Európai Uniós) és nemzeti jogszabályi előírásokat, a megfelelőségi nyilatkozat tartalmát, a rá vonatkozó előírásokat és készítésének módját, a termékek megfelelőségi jelölésére vonatkozó előírásokat, tanúsítványokat, a CE jelölés jelentését, a piacfelügyelettel kapcsolatos lényegesebb tudnivalókat. A hallgatók a tanfolyam elvégzése után szakszerűen el tudják végezni a termékek megfelelőségének értékelését, valamint önállóan össze tudják állítani a megfelelést alátámasztó igazoló műszaki dokumentációkat.

A képzés részletes leírása.

.

Főbb témakörök:

 • Az EU jogalkotási alapelvei, jogharmonizációs gyakorlat;
 • A régi, az új és a globális megközelítés elve;
 • A termékbiztonság és termékfelelősség kérdése;
 • Megfelelőség értékelési eljárások, a vizsgálat, ellenőrzés, tanúsítás kapcsolata;
 • a megfelelőség-értékelési eljárás modulrendszere
 • kijelölés, bejelentés (notifikálás)
 • a CE-jelölés használata, tartalma
 • a kockázatelemzés és a kockázatértékelés alapjai, kockázatmenedzsment
 • a megfelelőségi nyilatkozat, műszaki dokumentáció készítése, terjedelme, tartalma, piacfelügyelet
 • gyors tájékoztatási rendszer (RAPEX-rendszer)
 • a termékbiztonsági megbízott/felelős feladatai, felelőssége, hatásköre

..

Tanfolyam hossza2 nap
Képzési díj: 62.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 28.000 Ft + ÁFA / fő

ISO 26000 – Társadalmi felelősségvállalás

ISO 26000 – Társadalmi felelősségvállalás

A vállalatok és szervezetek kapcsolatai a társadalommal és a környezettel kritikus tényező a hatékony működés folyamatos fenntartása érdekében. Egyre több nemzetközi szabvány, vállalat felismeri, hogy csak olyan beszállítókkal tud megfelelően hosszútávon együttműködni amelyek az érdekelt felek szükségleteit figyelembe veszik és felelősséget vállalnak ezek iránt. (Lásd. pl. IATF 16949 szabvány.) Az ISO 26000 útmutatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a vállalatok és szervezetek hogyan működhetnek társadalmilag felelős módon. Ami azt is jelenti, hogy mindig etikus és átlátható módon jár el, amely hozzájárul a társadalom egészségéhez és jólétéhez.

Tematika:

 • Társadalmi felelősségvállalás jelentése;
 • MSZ ISO 26000:2011 felépítése;
 • Alkalmazási terület;
 • Szabvány szerinti értelmezés;
 • ISO 26000 – 7 Alapelv;
 • ISO 26000 integrálása;
 • Megvalósítási példák;

A tanfolyam sikeres elvégzéséről részvételi igazolást adunk ki.

Tanfolyam hossza: 1 nap
Képzési díj: 48.000 Ft + áfa / fő
Vizsgadíj: 12.000 Ft + áfa / fő

L3: Munkavégzés elektromos és hibrid járműveken a HV rendszeren (feszültség alatti és feszültségközeli munkavégzés)

Munkavégzés elektromos és hibrid járműveken a HV rendszeren (feszültség alatti és feszültségközeli munkavégzés) 3. szint (Level3)

A képzés célja

Az L3 szintű munkavégzéshez szükséges előírások  (szabványok, munkamódszerek, műszaki elsősegélynyújtás) és gyakorlati ismeretek  megismerése. (DGUV 200-005 figyelembevételével)

Kinek ajánljuk

Azoknak a szerelőknek, fejlesztőknek, teszt mérnököknek ajánljuk, akiknek feladata villamos vagy hibrid jármű HV (magasfeszültségű) rendszerein a munkavégzés, alkatrészcsere.  A munkavégzés történhet a jármű feszültség alatti állapotában, vagy feszültség közeli részegységeken, alkatrészeken.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza: 1 nap
Képzési díj: 60.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 20.000 Ft + ÁFA / fő

 

L2: Munkavégzés elektromos és hibrid járműveken a HV rendszer kikapcsolt állapotában

Munkavégzés elektromos és hibrid járműveken a HV rendszer kikapcsolt állapotában

2. szint (Level2)

A képzés célja

Az L2 szintű munkavégzéshez szükséges előírások  (szabványok, munkamódszerek, műszaki elsősegélynyújtás) és gyakorlati ismeretek  megismerése.

 Kinek ajánljuk

Azoknak a szerelőknek, akiknek feladata villamos vagy hibrid jármű HV rendszerének kikapcsolása, a feszültségmentes állapot létrehozása, kikapcsolt állapotban HV alkatrészek, részegységek cseréje.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza: 2 nap + 1 nap vizsga
Képzési díj: 80.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 50.000 Ft + ÁFA / fő

 

L1: Mechanikai jellegű munkák (nem villamos munka végzés) az elektromos és hibrid járműveken

 

Mechanikai jellegű munkák (nem  villamos munka végzés) az elektromos és hibrid járműveken

1. szint (Level1)

A képzés célja

Az L1  szintű (Mechanikai jellegű munkák (nem villamos munka végzés) az elektromos és hibrid járműveken) munkavégzéshez szükséges előírások  alapvető  követelményeinek a megismerése, műszaki mentés, elsősegélynyújtás, a szükséges gyakorlati ismeretek bemutatása.

Kinek ajánljuk

Azoknak a szervizműhelyekben dolgozó szakembereknek, akik villamos vagy hibridjárműveken

 • szerelési, karbantartási munkákat végeznek
 • a járművek 12 V-os rendszereiben végeznek munkát
 • járműtestet javítanak,
 • olaj, vagy kerékcserét végeznek.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza: 1 nap
Képzési díj: 50.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 20.000 Ft + ÁFA / fő

 

IRCA Energiairányítási Vezető auditor képzés (ISO 50001)

A képzés célja

A tematika eleget tesz az IRCA által engedélyezett „ISO 50001 auditori tanfolyam bejegyzési követelményeiben” szereplő előírásoknak.

A tanfolyam célja olyan nemzetközileg elismert energiairányítási vállalati auditorok képzése, akik az ISO50001 szabvány szerint kiépített energiairányítási rendszer auditjának megszervezéséhez, irányításához és elvégzéséhez szereznek megfelelő ismeretet és végzettséget.

Ajánljuk olyan cégek energiairányítással foglalkozó szakembereinek, ahol energiairányítási rendszert az ISO 50001 szabvány szerint működtetnek és a belső auditokat saját belső auditor munkatárssal, kívánják megoldani.

Tanfolyam hossza: 3 nap
Képzési díj: 190.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 50.000 Ft + ÁFA / fő 

A0: Elektromos és hibridautó vezetők részére alapfokú villamos biztonsági ismeretek

Elektromos és hibridautó vezetők részére alapfokú villamos biztonsági ismeretek

A villamos és hibridhajtású autók működési feszültsége több száz Volt, jellemző még a nagy energiatartalom, így egy meggondolatlan beavatkozás  komoly áramütés és egyéb balesetveszéllyel  járhat.

A tanfolyamot mindenkinek ajánljuk, aki elektromos vagy hibrid autót vezet akár rendszeresen, akár alkalmanként, mint annak tulajdonosa, vagy mint annak rendszeres használója.

Főbb témakörök

 • Alapvető villamos biztonsági alapismeretek, a villamos áramütés veszélyei, elkerülésének módjai, áramütés esetén újraélesztési módszerek.
 • Lehetséges veszélyforrások a villamos autókban, azok elkerülésének a módjai.
 • Praktikus tanácsok a villamos és hibridautók használóinak a biztonságos üzemeltetéshez és az esetleges villamos veszélyhelyzetek kezeléséhez.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza: 0,5 nap
Képzési díj: 39.370 Ft + áfa / fő (50.000 HUF/fő)

Continue reading

FMEA- Hibalehetőség és hatáselemzés – Gyakorlatok

FAILURE MODE EFFECTS ANALYSIS

Az FMEA egy módszertan annak ellenőrzésére, hogy a termék-és folyamattervezés során (APQP – Előzetes Termék-minőség Tervezés) a lehetséges problémák azonosítása és figyelembevétele megtörtént. Az elemzés eredménye az elkövethető hibák és ezen hibák hatásainak és okainak gyűjteménye, kiegészítve a megelőzési lehetőségekkel és/vagy a hibás termékek/szolgáltatások kiszűrési lehetőségével. A tanfolyam ezen módszertan alapjait oktatja, mely alapján az adott tevékenységre elkészíthető az FMEA elemzés. Ez a módszertan alkalmazható a nem produktív területek működési hatékonyságának és biztonságának javítására is.

A tanfolyam jól kiegészíti a Minőségirányítási Belső Auditor / Minőségirányítási Vezető képzésünket.

A képzés célja:
A képzés célja az FMEA (hibalehetőség és -hatáselemzés) elemzési és értékelési módszerrel kapcsolatos tapasztalatok átadásával a gyakorlati hasznosítás technikájának elsajátítása.

Kinek ajánljuk:

A tanfolyam elvégzését javasoljuk mindazoknak, akik már részt vettek az FMEA – hibalehetőség és hatáselemzés képzésünkön és szeretnének több gyakorlati példán keresztül kipróbálni az ott megismert technikákat.

Főbb témakörök:

 • A rizikóprioritási szám (RPN) meghatározása
 • A kockázat értékelése
 • A folyamat FMEA elkészítése
 • Az FMEA feltételrendszere

Tanfolyam hossza: 1 nap
Képzési díj: 50.000 Ft + áfa / fő
 

VDA 2 – Termelési folyamat és termékjóváhagyás (PPA) az autóiparban

 

_N1E0006.tifVDA 2 – Termelési folyamat és termékjóváhagyás (PPA)

Minőségbiztosítás autóipari beszállítók részére

A VDA 2 – Termelési folyamat és termékjóváhagyás (Production Process and Product Approval – PPA) 2012-ben megjelent 5. kiadása struktúrájában teljesen eltér a korábban kiadottaktól annak érdekében, hogy pontosabban meg lehessen határozni a termelési folyamat és termékjóváhagyás (PPA)  követelményeit egy új, vagy módosított alkatrésszel kapcsolatban, akár saját termelésből akár külső beszállítótól származik.

Az 5. kiadás pontosabban meghatározza az alkalmazási területet figyelembe véve az érvényes VDA kiadványokat és feltételeket.

A tanfolyam során ismertetésre kerülnek a VDA 2 követelményei annak érdekében, hogy a hallgatók alapismereteket szerezzenek a PPA folyamat során felmerülő feladatokról.

Tanfolyam hossza: 1 nap
Tanulmányi díj: 70.000 HUF/fő + ÁFA
Vizsgadíj: 22.000 HUF/fő + ÁFA

 

MSA -Measurement System Analysis

X00-000176DE0909A képzés célja

A hallgatók megértsék a mérőrendszerek értékelésének elveit és gyakorlatát. Képesek legyenek a gyakorlatban eldönteni egy vizsgálati folyamatról (mérőrendszerről), hogy alkalmas-e egy adott mérésre. Váljon számukra világossá a teljes mérőrendszer elemzési folyamat és ezen belül az R&R vizsgálat, értelmezni tudják az eredményeket, és következtetéseket tudjanak levonni a hibák okára vonatkozóan is.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza: 1 nap
Képzési díj: 30.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 20.000 Ft + ÁFA / fő

 

SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren) – Operatív munkatársaknak (ModulC)

A képzés célja

A képzés az SCC platform (Ausztria, Benelux államok, Németország, Franciaország, Svájc) hamburgi központja által kiadott követelményeknek megfelelő munkabiztonsági kompetenciákat nyújt. A képzés célja, hogy az SCC platform országaiban, vagy akár harmadik országokban lévő veszélyes üzemekben (bányászat, energetika, olajipar, vegyipar, építőipar) a magyar munkavállalók biztonsága növekedjen.

A moduláris SCC képzést gépész-, villamos-, építőmérnök, munkavédelmi mérnök, informatikus hallgatók részére ajánljuk, akik a fenti üzemekben szeretnének (gyakornoki) munkát vállalni (automatizálási, műszerezési, mérési és ellenőrzési munkák). A megszerezhető SCC tanúsítvány 10 éves időtartamban jogosultságot ad a fent említett üzemekben a munkavállalásra.

Minden modul 20 főtől indul. Vizsga létszámtól függetlenül minden meghirdetett alkalommal megtartásra kerül.

A vizsgára jelentkezés feltétele mindhárom SCC modul (ModulA; ModulB; ModulC) elvégzése és a tanulmányi díj befizetése, A modulok bármilyen sorrendben elvégezhetőek. A vizsga ingyenes!

A sikeresen vizsgázók a TÜV Rheinland Akademie GmbH. kétnyelvű (angol/német) „SCC operatív munkatársak részére” megnevezésű tanúsítványát kapják. Érvényesség: 10 év.

Tanfolyam hossza összesen: 3 nap + Vizsga
Képzési díj (Modul A+B+C összesen): 60.000 Ft + ÁFA / fő

Tanfolyam kedvezményes díja (Modul A+B+C összesen): 39.370 HUF/fő + ÁFA nappali tagozatos egyetemi/főiskolai hallgatóknak!

SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren) – Operatív munkatársaknak (ModulB)

A képzés célja

A képzés az SCC platform (Ausztria, Benelux államok, Németország, Franciaország, Svájc) hamburgi központja által kiadott követelményeknek megfelelő munkabiztonsági kompetenciákat nyújt. A képzés célja, hogy az SCC platform országaiban, vagy akár harmadik országokban lévő veszélyes üzemekben (bányászat, energetika, olajipar, vegyipar, építőipar) a magyar munkavállalók biztonsága növekedjen.

A moduláris SCC képzést gépész-, villamos-, építőmérnök, munkavédelmi mérnök, informatikus hallgatók részére ajánljuk, akik a fenti üzemekben szeretnének (gyakornoki) munkát vállalni (automatizálási, műszerezési, mérési és ellenőrzési munkák). A megszerezhető SCC tanúsítvány 10 éves időtartamban jogosultságot ad a fent említett üzemekben a munkavállalásra.

Minden modul 20 főtől indul. Vizsga létszámtól függetlenül minden meghirdetett alkalommal megtartásra kerül.

A vizsgára jelentkezés feltétele mindhárom SCC modul (ModulA; ModulB; ModulC) elvégzése és a tanulmányi díj befizetése, A modulok bármilyen sorrendben elvégezhetőek. A vizsga ingyenes!

A sikeresen vizsgázók a TÜV Rheinland Akademie GmbH. kétnyelvű (angol/német) „SCC operatív munkatársak részére” megnevezésű tanúsítványát kapják. Érvényesség: 10 év.

Tanfolyam hossza összesen: 3 nap + Vizsga
Képzési díj (összesen Modul A+B+C): 60.000 Ft + ÁFA / fő

Tanfolyam kedvezményes díja (összesen Modul A+B+C): 39.370 HUF/fő + ÁFA nappali tagozatos egyetemi/főiskolai hallgatóknak!

SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren) – Operatív munkatársaknak (ModulA)

A képzés célja

A képzés az SCC platform (Ausztria, Benelux államok, Németország, Franciaország, Svájc) hamburgi központja által kiadott követelményeknek megfelelő munkabiztonsági kompetenciákat nyújt. A képzés célja, hogy az SCC platform országaiban, vagy akár harmadik országokban lévő veszélyes üzemekben (bányászat, energetika, olajipar, vegyipar, építőipar) a magyar munkavállalók biztonsága növekedjen.

A moduláris SCC képzést gépész-, villamos-, építőmérnök, munkavédelmi mérnök, informatikus hallgatók részére ajánljuk, akik a fenti üzemekben szeretnének (gyakornoki) munkát vállalni (automatizálási, műszerezési, mérési és ellenőrzési munkák). A megszerezhető SCC tanúsítvány 10 éves időtartamban jogosultságot ad a fent említett üzemekben a munkavállalásra.

Minden modul 20 főtől indul. Vizsga létszámtól függetlenül minden meghirdetett alkalommal megtartásra kerül.

A vizsgára jelentkezés feltétele mindhárom SCC modul (ModulA; ModulB; ModulC) elvégzése és a tanulmányi díj befizetése, A modulok bármilyen sorrendben elvégezhetőek. A vizsga ingyenes!

A sikeresen vizsgázók a TÜV Rheinland Akademie GmbH. kétnyelvű (angol/német) „SCC operatív munkatársak részére” megnevezésű tanúsítványát kapják. Érvényesség: 10 év.

Tanfolyam hossza összesen: 3 nap + Vizsga
Képzési díj (Modul A+B+C összesen): 60.000 Ft + ÁFA / fő

Tanfolyam kedvezményes díja (Modul A+B+C összesen): 39.370 HUF/fő + ÁFA nappali tagozatos egyetemi/főiskolai hallgatóknak!

SCC (Sicherheits Certifikat Contraktoren) – Operatív munkatársaknak, Intenzív!

X00-000677DE0110 ElevatorA képzés célja

Az SCC képzés célja, hogy a platform országaiban, vagy akár harmadik országokban lévő veszélyes üzemekben (bányászat, energetika, olajipar, vegyipar, építőipar) a magyar munkavállalók biztonsága növekedjen.

A munkavállalók általános képzést kapnak olyan munkabiztonsági kockázatokról és veszélyekről, amelyek nem a saját szakmájukból fakadnak, nem a saját munkájuk idézheti elő azokat, hanem azoknak a veszélyes az üzemeknek a jellegzetességei, ahol alvállalkozóként időszakos munkát fognak végezni, és ahol emiatt elvárás az SCC képzettség. A képzés az SCC platform (Ausztria, Benelux államok, Németország, Franciaország, Svájc) hamburgi központja által kiadott követelményeknek megfelelő munkabiztonsági kompetenciákat nyújt. Betölthető munkakör(ök): Az SCC konkrét munkakörre nem ad felhatalmazást, azonban 10 éves időtartamban jogosultságot ad a fent említett üzemekben a munkavállalásra.

A képzés részletes leírása

A sikeresen vizsgázók a TÜV Rheinland Akademie GmbH. kétnyelvű (angol/német) „SCC operatív munkatársak részére” megnevezésű tanúsítványát kapják. Érvényesség: 10 év.

 

Operatív munkatársaknak:

Tanfolyam hossza: 2 nap
Képzési- és vizsgadíj: 60.000 Ft + ÁFA / fő

IRCA Környezetirányítási Vezető auditor képzés (ISO 14001:2015) – Garantáltan indul!

oktatosA képzés célja

A tematika eleget tesz az IRCA által engedélyezett „ISO 14001:2015 auditori tanfolyam bejegyzési követelményeiben” szereplő előírásoknak.

A tanfolyam célja olyan nemzetközileg elismert környezetirányítási vállalati auditorok képzése, akik az ISO14001:2015 szabvány szerint kiépített környezetirányítási rendszer auditjának megszervezéséhez, irányításához és elvégzéséhez szereznek megfelelő ismeretet és végzettséget.

Ajánljuk olyan cégek környezetirányítással foglalkozó szakembereinek, ahol környezetirányítási rendszert az ISO14001:2015 szabvány szerint működtetnek és a belső auditokat saját belső auditor munkatárssal, kívánják megoldani.

Tematika:

1. modul: A környezetközpontú irányítás fejlődése és alapismeretei:

A képzésben résztvevők szerezzenek háttérismereteket az ISO 14001:2015-ös szabvány elemeiről és előírásairól, ismerjék meg a környezetirányítás alapelveit, a környezetirányítási rendszer kiépítésének okait, célját és a dokumentumokra jellemző hierarchiát.

2. modul: Környezeti szabályozások

A képzésben résztvevők megismerik a környezetvédelmi szabályozás területeit (törvények, rendeletek, szabványok) és az információs csatornákat, amelyeken ezeket folyamatosan figyelemmel kísérhetik.

3. modul: Környezeti tényezők és hatások

A képzésben résztvevők megismerik a környezeti tényezők hatásait, és képessé válnak a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésének működtetésére és előkészítésére

4. modul: A környezeti teljesítés javítása

A képzésben résztvevők megértik az új teljesítési szabványok célját, a fenntartható fejlődés fogalmát, a környezeti teljesítés javítása stratégiáját és módszerét.

5. modul: A környezeti auditálás

A képzésben résztvevők megismerik az auditálás célját és típusait, az audit tervezését, előkészítését, levezetését, jelentések készítését, az utógondozások szükségességét, valamint elsajátítják az auditorok minősítésének szempontjait.

6. modul: Az ISO 14001:2015 és az EMAS követelményei

A képzésben résztvevők megtanulják helyesen értelmezni a szabványos és az EMAS követelményeket, és azok különbségeit.

Vizsga

2 órás írásbeli vizsga, amelynek minimum 60%-át sikeresen kell teljesíteni a tanúsítvány megszerzéséhez.

 

Tanfolyam hossza: 3 nap
Képzési díj: 190.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 50.000 Ft + ÁFA / fő 

 

Az európai direktívák követelményei a laboratóriumi gyakorlatban – 4.nap

TUV_030001_0054Tematikus szakmai továbbképzési lehetőséget kínálunk tervező és fejlesztőmérnököknek, laboratóriumi mérésekkel foglalkozó szakemberek számára.

A képzés célja: hogy gyakorlatias megközelítéssel ismertesse a CE megfelelőségértékelés működésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, bemutassa azokat a direktívákat, amelyek ismerete a napi munka során elengedhetetlenül szükséges, valamint bevezesse a szakembereket a rájuk vonatkozó termékszabványok legfontosabb tudnivalóiba. Az elméleti képzést gyakorlati bemutatóval egybekötött villamos laboratóriumi mérések követnék, ahol a vonatkozó szabványok  alapvető villamos méréseinek a gyakorlati bemutatása történne  szakmai  konzultációs lehetőséggel.  Azoknak a kollégáknak, akiknek cége megköveteli a tudásellenőrzést, külön vizsganapot biztosítunk.

Részletes program:

1.nap: A CE megfelelőségértékelés legfontosabb tudnivalói, az LVD, az EMC az RoHS és ErP direktívák ismertetése, az EN 60335 szabvány  alapvető előírásai.

Helyszín: Budapest XIII. ker. Váci út 48 a-b

2.nap: EN 60335 laboratóriumi mérések bemutatása. (teljesítményfelvétel meghatározása, melegedés, villamos szilárdság, rendellenes működtetés)

Helyszín: Budapest XIII. ker. Váci út 48 a-b

3.nap: Háztartási készülék zavarkibocsájtás és immunitás mérése.

Helyszín: Budapest XIII. ker. Béke út 43

4.nap: Az ismeretek  igazolásának a napja. (teszt kitöltése és értékelése)

Helyszín: Budapest XIII. ker. Váci út 48 a-b

A 4 napra tervezett program minden napja opcionálisan választható.

Azonban “Az európai direktívák követelményei a laboratóriumi gyakorlatban” című tanúsítványt csak az kaphat, aki mindhárom képzési napon részt vesz és sikeres vizsgát ír az utolsó, 4.napon.

 

Képzési díj: 80.000 Ft + ÁFA / fő / nap
Vizsgadíj: 39.000 Ft + ÁFA/ fő

Csoportos jelentkezés esetén (min 3 fő) 20 % kedvezményt biztosítunk.

Az európai direktívák követelményei a laboratóriumi gyakorlatban – 3.nap

TUV_030001_0054Tematikus szakmai továbbképzési lehetőséget kínálunk tervező és fejlesztőmérnököknek, laboratóriumi mérésekkel foglalkozó szakemberek számára.

A képzés célja: hogy gyakorlatias megközelítéssel ismertesse a CE megfelelőségértékelés működésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, bemutassa azokat a direktívákat, amelyek ismerete a napi munka során elengedhetetlenül szükséges, valamint bevezesse a szakembereket a rájuk vonatkozó termékszabványok legfontosabb tudnivalóiba. Az elméleti képzést gyakorlati bemutatóval egybekötött villamos laboratóriumi mérések követnék, ahol a vonatkozó szabványok  alapvető villamos méréseinek a gyakorlati bemutatása történne  szakmai  konzultációs lehetőséggel.  Azoknak a kollégáknak, akiknek cége megköveteli a tudásellenőrzést, külön vizsganapot biztosítunk.

Részletes program:

1.nap: A CE megfelelőségértékelés legfontosabb tudnivalói, az LVD, az EMC az RoHS és ErP direktívák ismertetése, az EN 60335 szabvány  alapvető előírásai.

Helyszín: Budapest XIII. ker. Váci út 48 a-b

2.nap: EN 60335 laboratóriumi mérések bemutatása. (teljesítményfelvétel meghatározása, melegedés, villamos szilárdság, rendellenes működtetés)

Helyszín: Budapest XIII. ker. Váci út 48 a-b

3.nap: Háztartási készülék zavarkibocsájtás és immunitás mérése.

Helyszín: Budapest XIII. ker. Béke út 43

4.nap: Az ismeretek  igazolásának a napja. (teszt kitöltése és értékelése)

Helyszín: Budapest XIII. ker. Váci út 48 a-b

A 4 napra tervezett program minden napja opcionálisan választható.

Azonban “Az európai direktívák követelményei a laboratóriumi gyakorlatban” című tanúsítványt csak az kaphat, aki mindhárom képzési napon részt vesz és sikeres vizsgát ír az utolsó, 4.napon.

 

Képzési díj: 80.000 Ft + ÁFA / fő / nap
Vizsgadíj: 39.000 Ft + ÁFA/ fő

Csoportos jelentkezés esetén (min 3 fő) 20 % kedvezményt biztosítunk.

Az európai direktívák követelményei a laboratóriumi gyakorlatban – 2.nap

TUV_030001_0054

Tematikus szakmai továbbképzési lehetőséget kínálunk tervező és fejlesztőmérnököknek, laboratóriumi mérésekkel foglalkozó szakemberek számára.

A képzés célja: hogy gyakorlatias megközelítéssel ismertesse a CE megfelelőségértékelés működésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, bemutassa azokat a direktívákat, amelyek ismerete a napi munka során elengedhetetlenül szükséges, valamint bevezesse a szakembereket a rájuk vonatkozó termékszabványok legfontosabb tudnivalóiba. Az elméleti képzést gyakorlati bemutatóval egybekötött villamos laboratóriumi mérések követnék, ahol a vonatkozó szabványok  alapvető villamos méréseinek a gyakorlati bemutatása történne  szakmai  konzultációs lehetőséggel.  Azoknak a kollégáknak, akiknek cége megköveteli a tudásellenőrzést, külön vizsganapot biztosítunk.

Részletes program:

1.nap: A CE megfelelőségértékelés legfontosabb tudnivalói, az LVD, az EMC az RoHS és ErP direktívák ismertetése, az EN 60335 szabvány  alapvető előírásai.

Helyszín: Budapest XIII. ker. Váci út 48 a-b

2.nap: EN 60335 laboratóriumi mérések bemutatása. (teljesítményfelvétel meghatározása, melegedés, villamos szilárdság, rendellenes működtetés)

Helyszín: Budapest XIII. ker. Váci út 48 a-b

3.nap: Háztartási készülék zavarkibocsájtás és immunitás mérése.

Helyszín: Budapest XIII. ker. Béke út 43

4.nap: Az ismeretek  igazolásának a napja. (teszt kitöltése és értékelése)

Helyszín: Budapest XIII. ker. Váci út 48 a-b

A 4 napra tervezett program minden napja opcionálisan választható.

Azonban “Az európai direktívák követelményei a laboratóriumi gyakorlatban” című tanúsítványt csak az kaphat, aki mindhárom képzési napon részt vesz és sikeres vizsgát ír az utolsó, 4.napon.

Képzési díj: 80.000 Ft + ÁFA / fő / nap
Vizsgadíj: 39.000 Ft + ÁFA/ fő

Csoportos jelentkezés esetén (min 3 fő) 20 % kedvezményt biztosítunk.

Az európai direktívák követelményei a laboratóriumi gyakorlatban – 1.nap

TUV_030001_0054Tematikus szakmai továbbképzési lehetőséget kínálunk tervező és fejlesztőmérnököknek, laboratóriumi mérésekkel foglalkozó szakemberek számára.

A képzés célja: hogy gyakorlatias megközelítéssel ismertesse a CE megfelelőségértékelés működésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, bemutassa azokat a direktívákat, amelyek ismerete a napi munka során elengedhetetlenül szükséges, valamint bevezesse a szakembereket a rájuk vonatkozó termékszabványok legfontosabb tudnivalóiba. Az elméleti képzést gyakorlati bemutatóval egybekötött villamos laboratóriumi mérések követnék, ahol a vonatkozó szabványok  alapvető villamos méréseinek a gyakorlati bemutatása történne  szakmai  konzultációs lehetőséggel.  Azoknak a kollégáknak, akiknek cége megköveteli a tudásellenőrzést, külön vizsganapot biztosítunk.

Részletes program:

1.nap: A CE megfelelőségértékelés legfontosabb tudnivalói, az LVD, az EMC az RoHS és ErP direktívák ismertetése, az EN 60335 szabvány  alapvető előírásai.

Helyszín: Budapest XIII. ker. Váci út 48 a-b

2.nap: EN 60335 laboratóriumi mérések bemutatása. (teljesítményfelvétel meghatározása, melegedés, villamos szilárdság, rendellenes működtetés)

Helyszín: Budapest XIII. ker. Váci út 48 a-b

3.nap: Háztartási készülék zavarkibocsájtás és immunitás mérése.

Helyszín: Budapest XIII. ker. Béke út 43

4.nap: Az ismeretek  igazolásának a napja. (teszt kitöltése és értékelése)

Helyszín: Budapest XIII. ker. Váci út 48 a-b

A 4 napra tervezett program minden napja opcionálisan választható.

Azonban “Az európai direktívák követelményei a laboratóriumi gyakorlatban” című tanúsítványt csak az kaphat, aki mindhárom képzési napon részt vesz és sikeres vizsgát ír az utolsó, 4.napon.

 

Képzési díj: 80.000 Ft + ÁFA / fő / nap
Vizsgadíj: 39.000 Ft + ÁFA/ fő

Csoportos jelentkezés esetén (min 3 fő) 20 % kedvezményt biztosítunk.

IROHAC

ATEXSzemélyi kompetenciarendszer robbanásbiztonság-technika területen:

– InHouse Regulation of Hazardous Area Compliance (IROHAC)

Megállapítás:
Robbanásveszélyes térben végzett munkafolyamatok megfelelő szakmai kompetenciát igényelnek az abban résztvevő kollegáktól. Minden kollega, aki direkt és/vagy indirekt módon döntést hoz, tevékenységet végez robbanásveszélyes térrel és annak megfelelőségével kapcsolatban megfelelő tudásszinttel kell, hogy rendelkezzen.

A külsős kollegák és csapatok esetében az alábbi bontás adódik betölthető pozíciók szerint:

 • vezető
 • szerelő
 • tervező

A következő szakterületek bármelyikén végezhetnek munkafolyamatot az alapképzettségüknek megfelelően:

 • erősáram
 • gyengeáram
 • gépészet, technológia.

A belsős kollegák és csapatok esetében az alábbi bontás adódik:

 • vezető
 • szerelő

A következő szakterületek bármelyikén végezhetnek munkafolyamatot az alapképzettségüknek megfelelően:

 • erősáram
 • gyengeáram
 • gépészet, technológia.

Munkáltató kötelessége, hogy biztosítsa a jogszabályi megfelelést, kompetencia tréninget, a szükséges tudás validálását a tevékenység gyakorlásához, tudásszint naprakészen tartásához. Az így kialakított Ex kompetencia modulrendszer elemei egyenként és összességében is beépíthetők munka-, tűzvédelmi, és Qa rendszerbe és érvényesíthető a külsős munkavállalókkal esetében is.

IROHAC Belsős Külsős
Vonatkozó szabványok MSZ EN 60079-17 MSZ EN 60079-14
Pozíciók Vezető X X
Szerelő, karbantartó X X
Tervező X
Szakterület Erősáram X X
Gyengeáram X X
Gépészet, technológia X X
Szükséges képzés Vezető Szaktanfolyam Szaktanfolyam
Szerelő, karbantartó OKJ, de szaktanfolyam is OKJ*
Tervező Szaktanfolyam
Ismeret felújítás Vezető Szükséges Szükséges
Max 5 évente Megrendelő által meghatározott, elvárt időközönként és tartalommal
Szerelő, karbantartó Szükséges Szükséges
Max 5 évente Megrendelő által meghatározott, elvárt időközönként és tartalommal
Tervező Szükséges
Megrendelő által meghatározott, elvárt időközönként és tartalommal

*egyedi mérlegelés esetében a megrendelő (ipari terület tulajdonosa) által definiált szaktanfolyam is elegendő – pl. adott szakkollegának nincs érettségije.
**végfelhasználói oldalon egyértelmű belsős szabályzás szükséges minimum kompetencia elvárásokkal kapcsolatban.

Nyilatkozat:
A tárgyi ‘white paper’ a vonatkozó rendelet (21/2010 NFGM), szabványok (MSZ EN 60079-14 és -17) ismeretében született és ajánlásként került megjelentetésre. A leírtak az aktuális jogállapotot tükrözik. Az állásfoglalásban szereplő pontos megvalósítása, betartása, betartatása egyaránt érdeke és előnye minden a folyamatban résztvevő félnek. Elkészült anyag 21 oldalt tartalmaz.

Tanfolyam hossza: 1 nap
Tanfolyam költsége: 65.000 Ft + áfa / fő

Karimaszerelő

spool (1)Karimaszerelő tanfolyam DIN EN-ISO 1591-4 szerint

Tanfolyam áttekintése:
Résztvevők elsajátíthatják és megszerezhetik az kézi karima bontás- szerelés elvégzéséhez szükséges kompetenciákat. Kurzus célja, hogy karimaszerelő önállóan képes legyen szétszedni, összerakni, és adott sorrendben nyomatékra húzni egy csavaros rögzítésű karimás kötést kritikus üzemű nyomástartó rendszereken.

Tanfolyam felépítése:
A képzési terv 3 részre van osztva, elméleti, gyakorlati, valamint a gyakorlati alkalmazáson és az adott megrendelő minőségbiztosítási rendszerének előírásain alapuló oktatás. A megszerzett ismeretek írásbeli vizsga keretén belül kerülnek visszakérdezésre, ezen felül a gyakorlati tudás és készségek is ellenőrzésre kerülnek.

Tanfolyam tartalma:
A tananyag célja, hogy a képzés sikeres befejezése után a résztvevők az alábbiak pontok alapján képesek és illetékesek legyenek karimás kötések szét és összeszerelésére nyomástartó rendszereken:

 • Alap munka- egészség és minőségügyi ismeretek,
 • Munkavédelmi eszközök ismerete,
 • Munkaengedélyek és karimajegyzékek ismerete,
 • Karima típusok ismerete,
 • Karima bontás folyamatának ismerete,
 • Karima ellenőrzés folyamatának ismerete,
 • Karima összeszerelésének, beállításának ismerete,
 • Tömítés típusok és kötőelemek ismerete,
 • Kenőanyagok és zsírok ismerete,
 • Tömítésazonosítás, tömítésfajták ismerete,
 • Szerelési utasítás, minőségügyi előírások ismerete,
 • Nyomatékra húzás és húzási sorrend ismerete,
 • Karimák ellenőrzése és munkák dokumentálásának ismerete.

Előfeltételek:
Min 6 hónap gyakorlat megléte, melyet a munkáltató igazol. Személyi védőfelszerelések: biztonsági lábbeli, munkavédelmi ruházat, kesztyűt, védősisak, védőszemüveg. Fényképes igazolvány.

Fizikai alkalmassági:
Üzemorvosi alkalmassági igazolás.

Maximális létszám:
12 fő

Tanfolyam hossza: 1 nap
Tanfolyam díja: 58.000 Ft + áfa / fő
Vizsga díja: 22.000 Ft + áfa / fő

MSZ EN 60079-14:2014 – Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése; MSZ EN 60079-17:2014 – Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása

ATEX2014-ben 2 újabb szabvány jelent meg, melyek napi szinten határozzák meg a robbanásveszélyes térben végzett tevékenységeinket. 1-1 szakmai nap keretében áttekintjük a főbb változásokat, illetve azok gyakorlati megvalósíthatóságát. Megvizsgáljuk a szabványok újabb évszámmal történő kiadása milyen hatással van a tanúsítványok érvényességére, és milyen gyártói, egyéb szereplői kötelezettségeket, felelősségeket hordoznak magukban.

Tanfolyam hossza: 1 nap
Tanfolyam költsége: 65.000 Ft + ÁFA / fő

Vizsgálómérnök / Megfelelőségértékelő mérnök

0015_13 aus.tifA képzés célja:

A képzés mindazon mérnököknek ajánlott, akik szeretnének megismerkedni a műszaki vizsgálati, ellenőrzési és terméktanúsítási eljárások alapjaival, gyakorlati ismereteket szerezni azok végrehajtásában. Több gyártó, üzemeltető szervezet igényli azon szakképzett munkatársak tevékenységét, akik az általa előállított, alkalmazott gépeknek, berendezéseknek és egyéb, más termékeknek a vonatkozó szabványos és jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét szakmailag hiteles és megbízható módon meg tudják állapítani.

A tanfolyam részletes leírása

A tanfolyam feltétele: Mérnöki diploma

Tanfolyam hossza: 3 nap
Képzési díj: 150.000 Ft + áfa / fő
Vizsgadíj: 40.000 Ft + áfa / fő

Lean Kaizen menedzser- sok gyakorlati példával

LénártLean módszereit bevezetett üzem (Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. vagy Philips Magyarország Kft.) meglátogatása, konzultációs lehetőséggel

A képzés célja:

„Lean és Kaizen -filozófia” azaz a hatékonyságnövelés és a veszteségcsökkentés módszereinek megismertetése a résztvevőkkel, valamint ezek teljes körű megvalósítása a vállalatnál. A képzésen végzett Lean menedzserek ezeket a metódusokat saját vállalatuknál tudják alkalmazni a gyártás és a logisztika területén. A módszer megértését gyakorlati példákkal, szemléltető eszközökkel, minta feladatokkal segítjük gyakorlatorientált képzésünkön. Az utolsó nap a képzésben résztvevők üzemlátogatást tesznek egy olyan nagy vállalatnál, ahol már évek óta Lean/Kaizen módszer szerint folyik a termelés.

A 6 napos lean-kaizen menedzsment tréningen a résztvevők intenzív képzés keretében sajátíthatják el alkalmazásszinten a lean és kaizen menedzsment alapelveit, eszközeit. A tréninget vizsga zárja, a sikeresen vizsgázók Lean-Kaizen Menedzser Tanúsítványt kapnak.

Program:

1. nap (Alapok)
 • LEAN filozófia
 • Lean manufacturing alapok
 • Lean kialakulása, jelentése, alapelvei (5 alapelv)
 • Lean és a többi fejlesztési megközelítés viszonya
 • Veszteségek felmérése
 • Javaslattétel a veszteségek kiküszöbölésére
 • Lean Office alapelvek
 • KAIZEN és a Lean kapcsolódása
 • KAIZEN filozófia és szemlélet
 • KAIZEN jellemzői
 • KAIZEN alapelvei (4)
 • Esettanulmányok a KAIZEN megvalósítására
 • Gyakorlatok
2. nap (5S)
 • 5S a minőségi munkakörnyezet kialakítása
 • 5S, mint a Lean megalapozásának alapeleme
 • 5S lépései
 • Irodai 5S, az 5S módszer bevezetésének szempontjai és ütemezése az irodai területeken
 • 5S a Gemba-n
 • 5S továbbfejlesztése a vállalat teljes területén
 • PDCA ciklus
 • A problémamegoldás módszere és eszköztára,
 • JIDOKA-Office
 • 7 lépéses problémamegoldás folyamata, KJ-S diagram (Afinittás diagram)
 • Gyakorlatok
3. nap ( JIT-Kanban)
 • Kiegyenlített termelés
 • Ütemidő, ciklusidő-fogalmai, számításai, Ciklusidő diagramok
 • Cellagyártás, Cellakialakítás
 • Termeléskiegyenlítés
 • Rugalmas kapacitás, One Piece Flow
 • Nagy és kisszériás termelés alapelemei
 • Kevert modellű gyártás
 • Optimális készletnagyság
 • Kapacitástervezés, LMPU, OEE
 • Szükséges erőforrások meghatározása; anyag és információ áramlás
 • FIFO
 • A Kanban alapvető fajtái,Kanban-körök,Kanban kártyák
 • Termelési kanban, Kanban sínes vezérlés
 • Rendelési kanban
 • IPK, inter-process kanban
 • A kanban rendszer alapszabályai
 • Gyakorlatok: játékok, számítások
4. nap (VSM)
 • A Value Stream Mapping (Értékáram-feltérképezés) folyamat elemző és tervező módszer bemutatása, gyakorlása, Lean folyamatok tervezése, kialakítása
 • Lean és a Value Stream Mapping áttekintése
 • A Kaizen típusai
 • Az érték beazonosítása, Az értékáram-elemzés típusai
 • Érték, értékáram, veszteségek, Érték (VA, NVA) 7 MUDA, veszteségek, Értékáram feltérképezés
 • A termékcsaládok és értékáramok azonosítása, PQ-PR elemzés, Folyamatbejárás
 • Adatgyűjtés, validálás, A jelenlegi értékáramok (rendszer) elemzése, értékelése, Fejlesztési javaslatok megfogalmazása
 • Értékáram fejlesztés
 • Értékáram térkép elemzése, Jövőbeli értékáram megtervezése
 • Jelen állapot elemzése
 • Jövő állapot tervezése: ütemidő, készlet: építsünk, vagy direkt szállítsunk? A húzórendszer kialakítása, tervezés és Heijunka
 • Újraszervezés a termékcsalád és az értéktermelés alapján
 • Bevezetési terv
 • Termékcsaládok beazonosítása és szelektálás
 • Vevői elvárások a termék életciklusa során
 • Ütemidő, ciklusidő (számítási gyakorlat)
 • Műveletelem, csoportmérési módszer
 • Munkalépések beazonosítása és rögzítése
 • Műveletek kiegyensúlyozása
 • Layout-kialakítási irányelvek
 • Anyagfolyam optimalizálás
 • Kiegyensúlyozás Cella rendszerű gyártás Cellatervezés elemei ESETTANULMÁNY
 • Hogyan alakítsuk át a jelenlegi gyártási rendszerünket U-cellás rendszerre?
 • Berendezésekkel kapcsolatos irányelvek
 • Az anyagellátás megszervezése
 • Folyamatos anyag és információáramlás
 • Takt idő (Vevői ütem) azonosítása
 • Értékáram menedzsment rendszerének kialakítása
 • Értékáram szemléletű szervezet Value Stream menedzser Operatív mechanizmusok
 • Értékáram szimuláció, Fejlesztési szcenáriók vizsgálata, Értékáram menedzsment bevezetésének lépései
 • Bevezetési terv, A munka szétosztása, Tervezés, Heijunka
 • Gyakorlatok
5. nap (TPM + SMED)
 • TPM RENDSZER
 • TPM feltételei, TPM alapjai: 5S – Kaizen, adatgyűjtés
 • Lean Management – TPM alapok
 • Gemba Kaizen
 • 5 GEN, Gemba Kaizen
 • PDCA – SDCA ciklus
 • Fenntartás és folyamatos fejlesztés
 • Tények alapján történő vezetés
 • Mérés, adatgyűjtés, Célok, követelmények meghatározása
 • Szabványok, Sztenderdek
 • A szabványok szerepe, Sztenderdizálás lépései
 • Szabványosított munka elemei
 • TPM RENDSZER
 • Karbantartási megközelítések
 • TPM fogalma és struktúrája, A TPM 5 építő eleme (pillérei),TPM rendszer
 • A berendezések életútja és menedzselése
 • Megbízhatóság elméleti alapok
 • Statisztikai alapok
 • Folyamat és gépképesség vizsgálatok (Cp, Cpk, Cm, Cmk), Gépsorok megbízhatóság elemzése, MTBF, MTTR mutatók
 • Berendezés fejlesztés, élettartam növelés
 • Kádgörbe, élettartam vizsgálat, Konstrukciós fejlesztés
 • Veszteségazonosítás, mérés
 • Tények alapján történő vezetés, Regisztrálás – Korrekció – Megelőzés, 6 nagy géppel kapcsolatos veszteség
 • OEE mutató és számítása
 • Géphibák, Mikro leállások, Beállítás, Átállások
 • Minőségveszteség, hulladék, Csökkentett sebesség, üresjárat, Beindítási veszteség
 • SMED
 • Átállási mátrix, Átállási folyamat
 • Spagetti diagram, szabványos munkakombinációs lap
 • SMED előkészítése, Külső belső idők azonosítása, Átállási idő csökkentése
6. nap (8D)
 • I. Általános ismeretek a 8D módszerről
  • A 8D módszer fázisai
  • Azonnali elhárító intézkedés bevezetése
  • Okok meghatározása
  • Végleges javító intézkedés kiválasztása, bevezetése
  • Újbóli előfordulás megakadályozása
 • II. Problémamegoldási módszerek
  • KJ-S-diagram
  • Pareto-analízis
  • Ishikawa-diagram
  • ICA (Azonnali Elhárító Intézkedés)
  • FMEA
 • III. A team-munka jelentősége, szerepe
  • A team működési kereteinek, stratégiájának kidolgozása
  • A team-munka magatartásnormái
  • A team-munka tervezése, szervezése, végrehajtása
  • A team-vezető feladatai
  • A csoportmunka alkalmazásának kritikus pontjai, és azok különbségei
7. nap (Workshop)
 • Gyakorlatok
 • Esettanulmányok
 • Játékok
 • Benchmarking
8. nap (Gyárlátogatás)

Gyárlátogatás egy, a LEAN-t már korábban bevezetett cégnél.

9. nap (Strukturált problémamegoldások)
 • A probléma definíciója, feltárása, detektálhatósága
 • Problémamegoldás alapjai:
 • Problémák típusai
 • Probléma kiválasztása, A probléma pontos definiálása (Tregoe), Probléma azonosítása, felismerése, A problémamegoldás feltételei
 • Problémamegoldás lépései:
 • PDCA ciklus, A problémamegoldás fázisai, Problémamegoldás folyamata
 • Problémaazonosítás módszerei:
 • Adatgyűjtés, statisztika, SIPOC diagram, Folyamatábra, Teknős (Turtle) diagram, Ellenőrző lista
 • Pareto elemzés, FMEA – hibamód és hatáselemzés, Mind Mapping
 • Problémaelemzési technikák:
 • Van/Nincs elemzés, 5W 2H technika, 5 Miért módszer, Fa diagram
 • Vizsga

 

Tanfolyam hossza: nap + 1 nap gyárlátogatás

Tanfolyamdíj: 317.000 Ft + áfa / fő

Vizsgadíj: 30.000 Ft + áfa / fő

 

Lean Kaizen Classic – sok gyakorlati példával

LénártA képzés célja

A tanfolyamot elsősorban felső- és középvezetőknek, valamint azon szakembereknek ajánljuk, akik megkívánnak ismerkedni ezzel a bizonyítottan korszerű és hatékony termelési rendszerrel, az ebben rejlő lehetőségekkel.

Milyen kompetenciákat fejleszt?

 • Szervezési készséget
 • Motivációs készséget
 • Elemző és problémamegoldó készséget, képességet

.

 

Tanfolyam hossza: 6 nap + 1 nap gyárlátogatás

Képzési díj: 317.000 Ft + áfa / fő 
Vizsgadíj: 30.000 ft + áfa/fő

MSZ EN 60079-14:2014 – Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése

protective equipment_thumb.tif2014-ben 2 újabb szabvány jelent meg, melyek napi szinten határozzák meg a robbanásveszélyes térben végzett tevékenységeinket. 1-1 szakmai nap keretében áttekintjük a főbb változásokat, illetve azok gyakorlati megvalósíthatóságát. Megvizsgáljuk a szabványok újabb évszámmal történő kiadása milyen hatással van a tanúsítványok érvényességére, és milyen gyártói, egyéb szereplői kötelezettségeket, felelősségeket hordoznak magukban.

Tanfolyam hossza: 1 nap
Tanfolyam költsége: 65.000 Ft + ÁFA / fő

MSZ EN 60079-17:2014 – Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása

protective equipment_thumb.tif2014-ben 2 újabb szabvány jelent meg, melyek napi szinten határozzák meg a robbanásveszélyes térben végzett tevékenységeinket. 1-1 szakmai nap keretében áttekintjük a főbb változásokat, illetve azok gyakorlati megvalósíthatóságát. Megvizsgáljuk a szabványok újabb évszámmal történő kiadása milyen hatással van a tanúsítványok érvényességére, és milyen gyártói, egyéb szereplői kötelezettségeket, felelősségeket hordoznak magukban.

Tanfolyam hossza: 1 nap
Tanfolyam költsége: 65.000 Ft + ÁFA / fő

ISO 50001:2018 Energiaközpontú irányítási rendszer auditor – az új ISO 19011:2018 szabvány figyelembe vételével!

_N1E0289.tif

2018. szeptemberében megjelent az új ISO 50001:2018 szabvány. Képzésünk már a szabvány új változatára épül.

A képzés célja

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik az ISO 50001:2018 szabvány követelményei szerinti energiairányítási rendszer bevezetésével, működtetésével, fejlesztésével és ellenőrzésével foglalkoznak. A résztvevő képes lesz a szabvány előírásainak megfelelően az energiafelhasználással, energiafogyasztással, energiahatékonysággal kapcsolatos folyamatokat értékelni, a rendszert kialakítani, ellenőrizni.

2018. júliusában megjelent az ISO 19011 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához  szabvány legújabb verziója. A képzés audittechnika része már az új szabvány követelményeire épül!

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza3 nap
Képzési díj: 80.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 40.000 Ft + ÁFA / fő

VDA 6.1, 6.3, 6.5 – Gépjárműipari folyamat- és termékauditor – Új szabvány szerint!

X00-000176DE0909A képzés célja

Az autóipari minőségirányítási rendszert működtető szervezetek belső folyamatauditját, valamint a beszállítóik folyamatauditját végző szakemberek elméleti és gyakorlati felkészítése a feladatra. Az autóipari minőségirányítási rendszerek (IATF 16949 és VDA 6.1) megkövetelik a termékek és a gyártási folyamatok auditálását is, amelyek speciális ismereteket igényelnek az ilyen auditokat végrehajtóktól. Az auditor munkájához fontos, hogy mind a két előírást jól ismerje és alkalmazza, képes legyen a termékek és folyamatok szakszerű auditálására. A képzés célja, hogy a résztvevők kapjanak átfogó képet a vonatkozó előírásokról, elvekről és módszerekről, az egyes auditok sajátosságairól, illetve azonosságairól. Ismerjék meg, és az audit gyakorlatokon sajátítsák el, a termék- és folyamataudit tervezését, végrehajtását, kiértékelését és az auditálás technikáit.

2018. júliusában megjelent az ISO 19011 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához  szabvány legújabb verziója. A képzés audittechnika része már az új szabvány követelményeire épül!

Tanfolyam hossza3 nap
Képzési díj: 80.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 40.000 Ft + ÁFA / fő

Játszótér építő és üzemeltető munkatárs – új szabvány szerint!

2009-04-21_Hampton_Forest_Apartment_Homes_playgroundA képzés célja

A Játszótér építő és üzemeltető képzés célja, hogy egyrészt az újonnan épülő játszóterek tervezését és kivitelezését, másrészt a már meglévő játszótereken a szükséges karbantartási és ellenőrzési feladatokat olyan szakemberek végezzék, akik tisztában vannak a vonatkozó rendelet és szabványok követelményeivel és ez által a játszóterek biztonsága növekedjen.

.

.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza1 nap
Képzési díj: 34.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 16.000 Ft + ÁFA / fő

Mérőeszköz-felügyelő

Inspection Airport 3 (Press foto)A képzés célja

A képzés elsődleges célja, hogy a tanfolyam elvégzése után a résztvevők képesek legyenek az ISO 9001 szabvány követelményeiknek megfelelő minőségirányítási rendszer egyik alapkövetelményeként az ellenőrző, vizsgáló és megfigyelő mérőeszközök nyilvántartására, a nyilvántartás karbantartására, kalibrálásra, kalibráltatásra vagy hitelesíttetés irányítására, a mérőeszközök minősítésére a kalibrálási vagy a hitelesítési bizonyítvány alapján és a megfelelőség jelölésére.

A képzés részletes leírása

.

Tanfolyam hossza3 nap
Képzési díj: 80.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 40.000 Ft + ÁFA / fő

Termékbiztonsági felelős, CE jelölés

0015_13 aus.tifA képzés célja

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők a tanfolyam sikeres elvégzése után kellő ismeretekkel rendelkezzenek a termékbiztonság, termékfelelősség területén, megismerjék a legfontosabb nemzetközi (Európai Uniós) és nemzeti jogszabályi előírásokat, a megfelelőségi nyilatkozat tartalmát, a rá vonatkozó előírásokat és készítésének módját, a termékek megfelelőségi jelölésére vonatkozó előírásokat, tanúsítványokat, a CE jelölés jelentését, a piacfelügyelettel kapcsolatos lényegesebb tudnivalókat. A hallgatók a tanfolyam elvégzése után szakszerűen el tudják végezni a termékek megfelelőségének értékelését, valamint önállóan össze tudják állítani a megfelelést alátámasztó igazoló műszaki dokumentációkat.

A képzés részletes leírása

.

Főbb témakörök:

 • Az EU jogalkotási alapelvei, jogharmonizációs gyakorlat;
 • A régi, az új és a globális megközelítés elve;
 • A termékbiztonság és termékfelelősség kérdése;
 • Megfelelőség értékelési eljárások, a vizsgálat, ellenőrzés, tanúsítás kapcsolata;
 • a megfelelőség-értékelési eljárás modulrendszere
 • kijelölés, bejelentés (notifikálás)
 • a CE-jelölés használata, tartalma
 • a kockázatelemzés és a kockázatértékelés alapjai, kockázatmenedzsment
 • a megfelelőségi nyilatkozat, műszaki dokumentáció készítése, terjedelme, tartalma, piacfelügyelet
 • gyors tájékoztatási rendszer (RAPEX-rendszer)
 • a termékbiztonsági megbízott/felelős feladatai, felelőssége, hatásköre

További nem garantált időpontokért kattintson a szövegre.

Tanfolyam hossza2 nap
Képzési díj: 62.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 28.000 Ft + ÁFA / fő

ISO 17025:2017 – Laboratóriumi auditor – Szabványismeret modul

CE1W2341.tifA képzés célja

A tanfolyam célja a laboratóriumok működésével kapcsolatos követelmények áttekintése a laboratóriumok akkreditálásának alapját képező ISO/IEC 17025:2017 szabvány alapján. Az ISO/IEC 17025 szabvány szerint működő vizsgáló és kalibrálólaboratóriumok működését rendszeresen felül kell vizsgálni. A rendszer működőképességének vizsgálatát a vállalat saját szakemberei is végezhetik. A vállalati auditorok, ügyelve a függetlenségre, a belső auditok keretében ellenőrzik a követelményeknek való megfelelést a minőségirányítási megbízott irányításával.

A képzés részletes leírása

Az ISO 17025:2017 Laboratóriumi belső auditor végzettség megszerzéséhez az alábbi modulok elvégzése szükséges: 

Szabványismeret modul
Tanfolyam hossza: 2 nap
Képzési díj: 48.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

M3- Audittechnikák modul
Tanfolyam hossza: 2 nap
Képzési díj: 48.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

IATF 16949:2016 gépjárműipari minőségirányítási rendszer belső auditor – Új szabvány szerint!

_N1E9727.tifA képzés célja

Az ISO 9001 szabvány követelményeit figyelembevevő IATF 16949 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kialakítása az autóipari beszállítók számára előnyöket kínál. A korábbi külön-külön megszerezhető tanúsítványok (pl. QS 9000, VDA 6.1) helyett egyetlen tanúsítvánnyal valamennyi piaci területen érvényes tanúsítási lehetőséget kínál.

A tanfolyamon megszerzett ismeretanyag alapján a sikeresen vizsgázók önállóan és munkatársaikkal közösen képesek lesznek vállalatuk minőségirányítási rendszerét kialakítani, illetve továbbfejleszteni, a szükséges dokumentációkat elkészíteni és azokat a gyakorlatba bevezetni. Megismerik az IATF 16949 követelményeit és az azok kielégítéséhez szükséges megoldásokat. Képesek a rendszer belső felülvizsgálatának elvégzésére.

A képzés részletes leírása

Szabványismeret modul
Tanfolyam hossza: 3 nap
Képzési díj: 80.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 40.000 Ft + ÁFA / fő

A képzést kiválóan kiegészítik az alábbi tanfolyamaink:

SCC képzés (Sicherheits Certifikat Contraktoren) – Operatív munkatársaknak, vezetőknek

X00-000677DE0110 ElevatorA képzés célja

Az SCC képzés célja, hogy a platform országaiban, vagy akár harmadik országokban lévő veszélyes üzemekben (bányászat, energetika, olajipar, vegyipar, építőipar) a magyar munkavállalók biztonsága növekedjen.

A képzés részletes leírása

 

Operatív munkatársaknak:

Tanfolyam hossza3 nap
Képzési- és vizsgadíj: 60.000 Ft + ÁFA / fő

Vezetőknek:

Tanfolyam hossza3 nap
Képzési- és vizsgadíj: 70.000 Ft + ÁFA / fő

 

Beszállítói auditor ismeretek

X00-000399DE0909

A beszállítók teljesítménye alapvetően meghatározza minden cég eredményességét. Ha az alapanyag nem érkezik meg időben, nem megfelelő a minősége vagy nem annyi érkezik, amit amennyire szükség van, az jelentősen ronthatja vagy akár el is lehetetlenítheti egy cég működését. A beszállítói audit célja, hogy meggyőződjünk arról, hogy a vizsgált beszállító működése, folyamatai alkalmasak-e a megrendelő igényeinek a kielégítésére. A nem megfelelő ajánlatadók kiszűrésével jelentősen csökkenthetőek a kockázatok és a költségek egyaránt.

A beszállítói auditot jellemzően a cég beszerzési vezetője, nagyobb szervezeteknél a beszerzési terület minőségügyi megbízottja végzi.

A képzés célja

A tanfolyam célja, olyan szakemberek képzése, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a vonatkozó előírásokról, elvekről és módszerekről, az egyes auditok sajátosságairól. Ismerik a különféle auditok tervezését, végrehajtását, kiértékelését és az auditálás technikáit, ezáltal képesek mind a rendszer, mind a folyamatok szakszerű beszállítói auditálásának elvégzésére, és felügyelni tudják a termékauditokat is.

Moduláris képzéseink részletes bemutatása._

Főbb témakörök

 • Alapfogalmak, az auditok csoportosítása
 • Az auditálás alapelvei
 • Az auditprogram megtervezése, végrehajtása
 • A beszállítói audit paramétereinek meghatározása
 • Az audit előkészítése
 • A helyszíni auditok végrehajtása
 • Folyamataudit
 • Termékaudit
 • Kockázatkezelés
 • Az auditorok felkészültsége és értékelése
 • Beszállítók, alvállalkozók értékelése
 • Audittechnikák

.

Tanfolyam hossza2 nap
Képzési díj: 58.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

DIN EN 1591-4: Karima- és csavarkötések szakember

Karima és csavarA képzés célja

A tanfolyam során a következő témakörökben sajátítanak el információt a jelentkezők:

 • Karimás kötések
 • Csavar erő
 • Szervezeti követelmények
 • Kockázatértékelés
 • Szétszerelés
 • Minőségbiztosítás és dokumentáció

Ennek eredményeként a sikeres vizsgát tevők olyan helyzetben vannak, hogy a karimakötések csavarjait a megfelelő sorrendben, ellenőrzött módon képesek meghúzni. Ezáltal minimálisra csökkentik az esetleges szivárgás kockázatát.

Tanfolyam hossza1 nap

Képzésidíj: 58.000 Ft + ÁFA / fő

Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

Forrasztott kötéseket alkalmazó szakember képzés

ForrasztottA képzés célja

A forrasztott kötések alkalmazási területéhez kapcsolódó rendeletek.(pld. (9/2001. (IV. 5.) GM [97/23/EC (PED)], 2009/105/EK (SPV)) Kemény forrasztott kötések alkalmazása, kiválasztásának szempontjai (EN 14324):

.

.

•           Alapanyagok, és bizonylatolásuk.

•           Tervezés, kialakítás.

•           Forrasztási eljárás, személyzet tanúsítása

•           Vizsgálatok, átvételek

Tanfolyam hossza1 nap
Képzési díj: 35.000 Ft + ÁFA / fő

IRIS belső / vállalati auditor ISO/TS 22163:2017 szabvány, valamint az IRIS Certification™ Rules:2017 előírás (International Railway Industry Standard rev.03) szerint

iris_logo

A képzés célja

A vasúti szervezetek üzleti irányítási rendszerének követelményeit rögzítő ISO/TS 22163:2017 szabvány, valamint az IRIS Certification™ Rules:2017 előírás (International Railway Industry Standard rev.03) szerint kialakított minőségirányítási rendszer működését rendszeresen felül kell vizsgálni. A rendszer működőképességének vizsgálatát a vállalat saját szakemberei, a vállalati auditorok a belső auditok keretében végzik a minőségirányítási megbízott irányításával.

A képzés részletes leírása

.

Tanfolyam hossza3 nap
Képzési díj: 80.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 40.000 Ft + ÁFA / fő

Lámpatestvizsgáló mérnök

LEDA képzés célja

A tanfolyam felkészíti a laboratóriumi mérési gyakorlattal rendelkező mérnököket az IECEE rendszer követelményei szerint a lámpatestek vizsgálatára, a LED vezérlő szerkezetek fejlesztésével kapcsolatos tudás elmélyítésében, valamint segítséget nyújt a vonatkozó szabványok értelmezésében.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza2 nap
Képzési díj: 150.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 39.000 Ft + ÁFA / fő

EN ISO 9606-1 és EN ISO 14732 szabványismertetés

EN ISO 9606-1A képzés célja

2013 decemberében jelent meg az EN ISO 9606-1:2013-12 nemzetközi szabvány, mely acélok ömlesztőhegesztését végző hegesztők minősítésére vonatkozik. Az EN ISO 9606-1 egy 2015 októberig tartó átmeneti (együttes érvényességi) időszak után fogja véglegesen leváltani az EN 287-1:2011 szabványt. Az EN 1418:1997 szabvány helyett pedig az EN ISO 14732:2013 lép életbe. Az új szabványok ismertetése után a résztvevők a TÜV Rheinland részvételi igazolását vehetik át.

A képzés részletes leírása

.

Tanfolyam hosszaFél nap
Képzési díj: 21.000 Ft + ÁFA / fő

EN 1090 – Acél és alumínium tartószerkezetek kivitelezése Európában

EN 1090A képzés célja

Az Európai Unió újabb jelentős lépést tett annak a célnak elérése érdekében, hogy minél több termékkörre vonatkozóan egységes legyen a műszaki szabályozás. Az új termékkört azok az acél- es alumíniumszerkezetek képezik, melyek az Építési Termék Direktíva (Construction Products Directive/CPD) hatálya alá tartoznak. Az acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezésére vonatkozó új szabványsorozat az EN 1090-1/2/3.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hosszaFél nap
Képzési díj: 21.000 Ft + ÁFA / fő

Six sigma – Feketeöves tréning

6sigmaA képzés célja

A Hat Szigma folyamatirányítási módszer strukturált, tényekre alapozott minőségjavító program. Célja a hibamentes-közeli működés megteremtése, a vállalat költségeinek és veszteségeinek csökkentése, pénzben mérhető eredmény elérése, az ügyfél megelégedésének növelése.

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a Hat Szigma módszer bevezetésére és működtetésére, valamint hogy képesek legyenek egy statisztikai szoftver gyakorlatban történő alkalmazására.

A képzés részletes leírása

 

Tanfolyam hossza: 8 nap
Képzési díj: 327.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 30.000 Ft + ÁFA / fő

Bevezetés a termékfelelősség, CE jelölés világába

A képzés célja

CE jelölésA termékfelelősséggel és a termékeknek az Európai Unió területén való forgalmazásával kapcsolatos előírások helyes gyakorlati alkalmazása az ipari termékek gyártásával foglalkozó szervezetekben felkészült szakembereket igényel. A termékek megfelelőségének értékelésével megbízott munkatársak átfogó ismeretekkel kell rendelkezniük
az eljárási módszerek kiválasztásáról, a vonatkozó hatályos direktívákról, jogszabályokról és szabványokról. A képzésben résztvevő munkatársak megszerzik az alapismereteket a termékek megfelelőségének értékeléséhez,  a megfelelést alátámasztó igazoló műszaki dokumentáció összeállításához.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza1 nap
Képzési díj: 35.000 Ft + ÁFA / fő

 

Nyomástartó berendezések EU-s irányelvei

A képzés célja

NyomásA tanfolyam célja, hogy olyan ismeretanyagot nyújtson, melynek birtokában a végzett hallgató megismeri a nyomástartó berendezések EU-s irányelveit, tisztában van a biztonsági követelményekkel, azokat képes a gyakorlatban magas szinten alkalmazni. A végzett hallgató alkalmas a nyomástartó berendezések tervezése, gyártása, ellenőrzése, vizsgálata és forgalomba helyezése során az uniós irányelveknek megfelelő követelmények betartására.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza2 nap
Képzési díj: 62.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 18.000 Ft + ÁFA / fő

Minőségfejlesztési technikák az autóiparban: Control Plan, 5S, 8D

Lamborghini.jpg (press photo)

 

A képzés célja

A képzés célja, hogy a gyakorlatban már kipróbált és jól bevált autóipari minőségfejlesztő módszereket megismertesse az ISO/TS 16949-es vagy IATF 16949-es minőségirányítási rendszerrel rendelkező, vagy azt kiépíteni szándékozó vállalkozások szakembereivel Ezen technikák, módszerek alkalmazását gyakran maguk a vevők írják elő.

 

Főbb témakörök

 • Folyamatábra
 • Control plan
 • 5S – a munkahelyi rend fenntartása
 • 8D

Tanfolyam hossza2 nap
Képzési díj: 58.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 24.000 Ft + ÁFA / fő

ATEX – Robbanás-biztonságtechnikai szakember

A képzés célja

ATEXAz ATEX Direktíva 2005 január 1-től a munkáltató feladatkörébe tartozóan kötelezővé tette, hogy a potenciálisan robbanásveszélyes munkahelyeket robbanásvédelmi dokumentációval ellátni.A 3/2003 FMM ESzCsM (ATEX 99/92) előírja a robbanásvédelmi dokumentáció kötelező elkészítését, naprakészen tartását, illetve annak oktatását a robbanásveszélyes területen működő iparágak belsős és külsős munkavállalóinak számára. Az így leírt biztonságos működést oktatni kell és számon kérni a területen dolgozó kollégáktól illetve a további munkavállalóktól (tervezők, kivitelezők, hatósági emberek, felülvizsgálók).

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza2 nap
Képzési díj: 90.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 30.000 Ft + ÁFA / fő