Környezetvédelmi jogszabályi ismertető vezetőknek

A képzés célja

A tanfolyam célja, hogy olyan ismeretanyagot nyújtson, melynek birtokában a végzett hallgató irányíthatja a környezetközpontú irányítási rendszer kialakításával, bevezetésével, működtetésével és tanúsításával kapcsolatos szervezési feladatokat, a rendszer hatékonyságának megítéléséhez szükséges környezetvédelmi méréseket és a kapott információk feldolgozását.

Tanfolyam hossza: 1 nap
Képzési díj: 40.000 Ft + ÁFA / fő

 

Új ISO 14001:2015: Környezetirányítási szabvány átképzés – Garantált időpont!

A képzés célja

A környezetirányítási rendszer (KIR) kialakításában, működtetésében, belső auditjában és fejlesztésében már kellő ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező auditorok és vezetők  részére, amennyiben bemutatják környezetirányítási auditor vagy vezető végzettségüket igazoló tanúsítványt, a tanfolyam elvégzése után az új szabvány szerinti környezetirányítási auditor / vezető oklevél kerül kiállításra.

Átképzés gyakorlattal rendelkező környezetirányítási auditorok és vezetők részére az új szabvány követelményei alapján!

Tanfolyam hossza: 2 nap
Képzési díj: 48.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

 

EM2: Új ISO 14001:2015 szabvány követelményrendszere – Garantált időpont! | ISO 14001

A képzés célja

A modul a környezetirányítási munkatárs, környezetirányítási belső auditor, környezetirányítási beszállítói auditor és környezetirányítási vezető moduláris képzéseink szabványismereti része. A 24 órás képzés azoknak ajánlott, akiknek nincsenek alapismereteik az ISO 14001 Környezetirányítási szabvánnyal kapcsolatban.  Azok akik már ismerik az ISO 14001 szabvány korábbi változatait számukra az 1 napos ISO 14001:2015 – újdonságok és különbségek és a 2 napos Átképzés környezetirányítási vállalati auditoroknak / vezetőknek tanfolyamainkat ajánljuk.

Modul rendszerű képzéseink célja, olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szakértelemmel tudnak közreműködni a minőségirányítási, környezetirányítási rendszerek és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek kialakításában, bevezetésében, működtetésében és tanúsításában.

Capture_ KIR Modul

Környezetirányítási modulrendszer bemutatása

EM2 modul

Tanfolyam hossza: 3 nap
Képzési díj: 60.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

M3 modul: Audittechnikák vállalati auditoroknak – Új szabvány szerint! – Garantáltan Indul!

X00-000399DE0909A képzés célja

2018. július 4-én megjelent az ISO 19011 – Útmutató irányítási rendszerek auditálásához szabvány legújabb változata! A képzésünket új és gyakorló auditorok számára egyaránt ajánljuk.

Modul rendszerű képzéseink célja, olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szakértelemmel tudnak közreműködni a minőségirányítási, környezetirányítási rendszerek és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek kialakításában, bevezetésében, működtetésében és tanúsításában.

Moduláris képzéseink részletes bemutatása

Tematika:

 • Az audittal kapcsolatos fogalmak, az audit alapelvei és az auditprogram irányítása az ISO 19011:2018 szabvány szerint
 • Az audittevékenységek előkészítése az ISO 19011:2018 szabvány szerint
 • Az audittevékenységek végrehajtása, az audittal kapcsolatos dokumentálás az ISO 19011:2018 szabvány szerint
 • Az auditorok felkészültsége és minősítése az ISO 19018:2011 szabvány szerint

M3 modul
Tanfolyam hossza: 2 nap
Képzési díj: 48.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

 

 

 

 

 

ISO 9001:2015 szabvány követelményrendszere – átképzés

Átképzés gyakorló minőségirányítási szakemberek részére

A szabványcsalád megújítását az alkalmazási területükön bekövetkezett jelentős változások követése és az a szándék indokolta, hogy az ISO szabványok összehangolása, integrálása egyszerű legyen.

A képzést kifejezetten minőségirányítási szakemberek részére javasoljuk, akik meglévő tanúsítványukat megújítanák az új szabvány ismereteivel.

A szabványok változásairól, struktúrájáról, a fő fejezetekről tartunk egy részletes felkészítést, ahol szakértőink minden felmerülő kérdésére készséggel válaszolnak.

A képzés célja:

A minőségirányítási rendszer (MIR) kialakításában, működtetésében, belső auditjában és fejlesztésében már kellő ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező szakemberek átképzése az ISO 9001:2015 aktuális változásairól.

Tanúsítvány:

A tanfolyam sikeres elvégzéséről a hallgató által bemutatott tanúsítványnak megfelelő szintű tanúsítványt állítunk ki az ISO 9001:2015 szabvány ismeretéről.

Tanfolyam hossza: 2 nap
Képzési díj: 48.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

Kapcsolódó képzéseink:

2018. júliusában megjelent az ISO 19011 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához  szabvány legújabb verziója. 

Javasoljuk, hogy tanúsítványa audittechnika részét is újítsa meg az alábbi képzésünk elvégzésével:

ISO 19011:2018 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához – Átképzés

ISO 31000 Risk Management – Kockázatkezelési felelős

A képzés célja

A tanfolyam célja, hogy a cégek vezetői számára megfogalmazódjon és érthető legyen az üzleti kockázatok hatása, ezek helyes értelmezése az ISO 31000 és ISO 31010 szerint, továbbá az ezekkel kapcsolatos folyamatok kialakítása az ISO 9001 változásának tükrében.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza: 2 nap
Képzési díj: 62.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 28.000 Ft + ÁFA / fő

 

Termékbiztonsági felelős, CE jelölés

A képzés célja

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők a tanfolyam sikeres elvégzése után kellő ismeretekkel rendelkezzenek a termékbiztonság, termékfelelősség területén, megismerjék a legfontosabb nemzetközi (Európai Uniós) és nemzeti jogszabályi előírásokat, a megfelelőségi nyilatkozat tartalmát, a rá vonatkozó előírásokat és készítésének módját, a termékek megfelelőségi jelölésére vonatkozó előírásokat, tanúsítványokat, a CE jelölés jelentését, a piacfelügyelettel kapcsolatos lényegesebb tudnivalókat. A hallgatók a tanfolyam elvégzése után szakszerűen el tudják végezni a termékek megfelelőségének értékelését, valamint önállóan össze tudják állítani a megfelelést alátámasztó igazoló műszaki dokumentációkat.

A képzés részletes leírása.

.

Főbb témakörök:

 • Az EU jogalkotási alapelvei, jogharmonizációs gyakorlat;
 • A régi, az új és a globális megközelítés elve;
 • A termékbiztonság és termékfelelősség kérdése;
 • Megfelelőség értékelési eljárások, a vizsgálat, ellenőrzés, tanúsítás kapcsolata;
 • a megfelelőség-értékelési eljárás modulrendszere
 • kijelölés, bejelentés (notifikálás)
 • a CE-jelölés használata, tartalma
 • a kockázatelemzés és a kockázatértékelés alapjai, kockázatmenedzsment
 • a megfelelőségi nyilatkozat, műszaki dokumentáció készítése, terjedelme, tartalma, piacfelügyelet
 • gyors tájékoztatási rendszer (RAPEX-rendszer)
 • a termékbiztonsági megbízott/felelős feladatai, felelőssége, hatásköre

..

Tanfolyam hossza2 nap
Képzési díj: 62.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 28.000 Ft + ÁFA / fő

GDPR – Adatvédelmi tisztviselő

2018. május 25-én életbe lép és alkalmazni kell kötelezően az új EU-s személyes adatok védelméről szóló rendeletet (GDPR) az Európai Unióban. Többek között minden távközlési szolgáltató, közüzemi szolgáltató, pénzügyi szervezet és 20 főnél többet foglalkoztató egészségügyi intézmény köteles az adatvédelmi tövény alapján adavédelmi / adatkezelési tisztviselőt (DPO) kinevezni. 

 

Az akár 20 millió eurós büntetés elkerülése érdekében, minden olyan szervezet, amely személyes adatokat kezel, legyen az “okos” gyerekjáték, elektronikai eszköz gyártó vagy webshop üzemeltető, könyvelő vagy tanácsadó vállalkozás érdemes felkészülnie az új elvárásokra.

A TÜV Rheinland csoport, mint tanúsító szervezet több oldalról is segíti a felkészülést. Számunkra az adatvédelmi tisztviselő (DPO) képzés csak egy aspektusa a felkészülés támogatásának. Kölni kollégáink, már 2017 márciusában az itt letölthető cikkben foglalták össze a GDPR bevezetésének hatását az “okos” gyerekjátékokra és háztartási eszközökre vonatkozóan.

Tanfolyam hossza: 4 nap
Képzési díj: 220.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 38.000 Ft + ÁFA / fő

Korszerű Vezetői kompetenciák – Motiváció, célirányított vezetés I.: Mikor vagyunk boldogok

Mikor vagyunk boldogok? A FLOW elmélet

Örömteliség elemei, azaz mikor vagyunk boldogok? Ezt kutatta Csíkszentmihályi Mihály sok éven keresztül a világ sok országában. Arra a következtetésre jutott, hogy égtájtól, országtól, népcsoporttól szinte függetlenül, az öröm mindenkinél ugyanúgy, ugyanazokkal a feltételekkel jelentkezik. Csíkszentmihályi Mihály pszichológus ezt írta:

„Amikor folyóparton ülünk, és figyeljük az elhaladó vizet, megláthatjuk a flow szépségét működés közben. A víz természetesen áramlik és mozog, biztos irányba. Energiája, ereje, bizonyossága van, ebből a kombinációból nyugalom és a világgal való egység érzete árad. A legjobb pillanatok általában akkor következnek be, amikor egy ember teste és tudata önként vállalt erőfeszítésben végső határáig megfeszült, hogy valami nehezet és érdemlegeset alkosson.”

Mivel a FLOW összefüggésben van a teljesítménnyel, fejlesztése pozitív hatással lehet a munkahelyi elégedettségre és a teljesítmény növelésére.

Gyakorlatorientált képzésünk célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a FLOW elmélet alapjaival.

Külföldi motivációs példák – Motiváció 3.0

Daniel Pink Motiváció 3.0  című könyvében hét okát sorolja fel annak, hogy jutalmazás és a büntetés sokszor nem válik be, különösen a nagyobb hozzáadott értéket teremtő, kreativitást igénylő munkakörökben.

A szerző szerint a tudásmunkások belső motivációjának (3.0) három alkotóeleme van:

1. önállóság – a vágy, hogy kezünkbe vegyük a saját sorsunk irányítását”, tehát minél nagyobb fokú szabadságunk legyen annak meghatározásában, hogy milyen feladaton, mikor, hogyan és kivel dolgozunk;

2. szakmai igényesség – a belső késztetés, hogy valami számunkra fontos dologban egyre jobbak legyünk, annak mesterévé váljunk”, melyhez elengedhetetlen, hogy képességeinket korlátlanul fejleszthetőnek gondoljuk és meglegyen bennünk a hajlandóság a komoly erőfeszítésre és az elszánt gyakorlásra; és

3. céltudatosság – a vágy, hogy amit csinálunk, azt valami nagyobb dolog szolgálatában tegyük”, mivel láthatóan a profitmaximalizálás „bár igen erőteljes motiváció” (…) „nem ad elegendő lendületet sem a szervezeteknek, sem az egyéneknek.”

Gyakorlatorientált képzésünk célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a Motiváció  3.0 elmélet alapjaival.

Motivációs példák és személyiségtípusok

A megfelelően motiváló környezetben az emberek önállóan végezhetik azt a számukra értelmes munkát, amit szeretnek, és amivel hatással lehetnek a világra, miközben kibontakoztathatják a bennük lévő potenciált.

A motivált embernek nemcsak a személyes jólléte nő, hanem ezzel együtt a teljesítménye is. Az egyéni teljesítmények összességéből adódik a szervezeti teljesítmény. Ebből következik, hogy a kiváló szervezeti teljesítmény egyik kulcsa a munkatársak motivációja. Ezzel szemben, ahol környezeti korlátok közé kényszerítik az embereket, ott a motiváltságuk is csak külső kontroll szerint működik. Tehát csak azt teszik, amire jutalommal és büntetéssel késztetik őket. Ez pedig csökkenti a jóllétüket, és a teljesítményükre is csak rövid távon lehet jó hatással.

Tanfolyam hossza1 nap
Képzési díj: 50.000 Ft + ÁFA / fő

 

 

GDPR – Csoportos felkészítés kis- és középvállalkozók részére – 1. nap

A képzés célja

A GDPR az új európai adatvédelmi rendelet rövidítése. A rendelet az egész Európai Unióban érvényes lesz 2018. május 25-től, ezzel egységesítve a 28 tagállam adatvédelmi rendelkezéseit. Bizonyos témakörökben az adott tagállamok jogalkotásait is figyelembe kell venni, ugyanis bizonyos témakörök tagállami hatáskörben maradnak. A GDPR fő céljainak bemutatása mellett mi a megvalósításra helyezzük a hangsúlyt.

Kinek ajánljuk

A tanfolyamot kifejezetten kis- és középvállalkozások részére dolgoztuk ki, ahol nem kötelező Adatvédelmi Tisztviselő kinevezése, de a GDPR követelményeinek betartása számukra is előírás.  Ezt a képzést azoknak ajánljuk, akik saját maguk, belső erőforrásból, költséghatékonyan kívánják bevezetni a GDPR rendszert.

Az egynapos, áttekintő képzés után következik a képzés „workshop” jelleggel, szektorspecifikus felosztással. 2 napban a hasonló ipari szegmensből érkezőknek nyújtunk jól használható, gyakorlati megoldásokat.

Oktatóink:

 • dr. Párkányi Rita/ dr. Virág Tamás a KCG Partners Ügyvédi Társulás ügyvédei
 • Bene Béla, IT szakértő, Információbiztonság
 • Haiman Zsuzsa, ügyvezető ig., Vezető auditor, tanácsadó, oktató

A képzés részletes leírása

Előképzettségi feltétel

Ajánlott középfokú végzettség, minőségirányítási tapasztalat

A tanfolyam időtartama:

1 nap szakmai áttekintés + 2 nap workshop

A tanfolyam első napja van csak meghirdetve, a 2 napos workshop időpontjáról a szakmai felkészítést követően, a helyszínen állapodnak meg a résztvevők.

Képzési díj:

1. nap (Szakmai áttekintés): 50.000,-HUF+áfa/fő

2 napos Workshop : 100.000,-HUF/+áfa/fő (külön megrendelés esetén)

3 nap egyben történő megrendelése: 130.000,-HUF+áfa/fő

Csoportos kedvezmény: 10%

GDPR – Csoportos felkészítés kis- és középvállalkozók részére

A képzés célja

A GDPR az új európai adatvédelmi rendelet rövidítése. A rendelet az egész Európai Unióban érvényes lesz 2018. május 25-től, ezzel egységesítve a 28 tagállam adatvédelmi rendelkezéseit. Bizonyos témakörökben az adott tagállamok jogalkotásait is figyelembe kell venni, ugyanis bizonyos témakörök tagállami hatáskörben maradnak. A GDPR fő céljainak bemutatása mellett mi a megvalósításra helyezzük a hangsúlyt.

Kinek ajánljuk

A tanfolyamot kifejezetten kis- és középvállalkozások részére dolgoztuk ki, ahol nem kötelező Adatvédelmi Tisztviselő kinevezése, de a GDPR követelményeinek betartása számukra is előírás.  Ezt a képzést azoknak ajánljuk, akik saját maguk, belső erőforrásból, költséghatékonyan kívánják bevezetni a GDPR rendszert.

Az egynapos, áttekintő képzés után következik a képzés „workshop” jelleggel, szektorspecifikus felosztással. 2 napban a hasonló ipari szegmensből érkezőknek nyújtunk jól használható, gyakorlati megoldásokat.

Oktatóink:

 • dr. Párkányi Rita/ dr. Virág Tamás a KCG Partners Ügyvédi Társulás ügyvédei
  Bene Béla, IT szakértő, Információbiztonság
  Haiman Zsuzsa, ügyvezető ig., Vezető auditor, tanácsadó,oktató

A képzés részletes leírása

Előképzettségi feltétel

Ajánlott középfokú végzettség, minőségirányítási tapasztalat

A tanfolyam időtartama:

1 nap szakmai áttekintés + 2 nap workshop

A tanfolyam első napja van csak meghirdetve, a 2 napos workshop időpontjáról a szakmai felkészítést követően, a helyszínen állapodnak meg a résztvevők.

Képzési díj:

1. nap (Szakmai áttekintés): 50.000,-HUF+áfa/fő

2 napos Workshop : 100.000,-HUF/+áfa/fő (külön megrendelés esetén)

3 nap egyben történő megrendelése: 130.000,-HUF+áfa/fő

Csoportos kedvezmény: 10%

ISO 26000 – Társadalmi felelősségvállalás

ISO 26000 – Társadalmi felelősségvállalás

A vállalatok és szervezetek kapcsolatai a társadalommal és a környezettel kritikus tényező a hatékony működés folyamatos fenntartása érdekében. Egyre több nemzetközi szabvány, vállalat felismeri, hogy csak olyan beszállítókkal tud megfelelően hosszútávon együttműködni amelyek az érdekelt felek szükségleteit figyelembe veszik és felelősséget vállalnak ezek iránt. (Lásd. pl. IATF 16949 szabvány.) Az ISO 26000 útmutatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a vállalatok és szervezetek hogyan működhetnek társadalmilag felelős módon. Ami azt is jelenti, hogy mindig etikus és átlátható módon jár el, amely hozzájárul a társadalom egészségéhez és jólétéhez.

Tematika:

 • Társadalmi felelősségvállalás jelentése;
 • MSZ ISO 26000:2011 felépítése;
 • Alkalmazási terület;
 • Szabvány szerinti értelmezés;
 • ISO 26000 – 7 Alapelv;
 • ISO 26000 integrálása;
 • Megvalósítási példák;

A tanfolyam sikeres elvégzéséről részvételi igazolást adunk ki.

Tanfolyam hossza: 1 nap
Képzési díj: 48.000 Ft + áfa / fő
Vizsgadíj: 12.000 Ft + áfa / fő

L3: Munkavégzés elektromos és hibrid járműveken a HV rendszeren (feszültség alatti és feszültségközeli munkavégzés)

Munkavégzés elektromos és hibrid járműveken a HV rendszeren (feszültség alatti és feszültségközeli munkavégzés) 3. szint (Level3)

A képzés célja

Az L3 szintű munkavégzéshez szükséges előírások  (szabványok, munkamódszerek, műszaki elsősegélynyújtás) és gyakorlati ismeretek  megismerése. (DGUV 200-005 figyelembevételével)

Kinek ajánljuk

Azoknak a szerelőknek, fejlesztőknek, teszt mérnököknek ajánljuk, akiknek feladata villamos vagy hibrid jármű HV (magasfeszültségű) rendszerein a munkavégzés, alkatrészcsere.  A munkavégzés történhet a jármű feszültség alatti állapotában, vagy feszültség közeli részegységeken, alkatrészeken.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza: 1 nap
Képzési díj: 60.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 20.000 Ft + ÁFA / fő

 

L2: Munkavégzés elektromos és hibrid járműveken a HV rendszer kikapcsolt állapotában

Munkavégzés elektromos és hibrid járműveken a HV rendszer kikapcsolt állapotában

2. szint (Level2)

A képzés célja

Az L2 szintű munkavégzéshez szükséges előírások  (szabványok, munkamódszerek, műszaki elsősegélynyújtás) és gyakorlati ismeretek  megismerése.

 Kinek ajánljuk

Azoknak a szerelőknek, akiknek feladata villamos vagy hibrid jármű HV rendszerének kikapcsolása, a feszültségmentes állapot létrehozása, kikapcsolt állapotban HV alkatrészek, részegységek cseréje.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza: 2 nap + 1 nap vizsga
Képzési díj: 80.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 50.000 Ft + ÁFA / fő

 

L1: Mechanikai jellegű munkák (nem villamos munka végzés) az elektromos és hibrid járműveken

 

Mechanikai jellegű munkák (nem  villamos munka végzés) az elektromos és hibrid járműveken

1. szint (Level1)

A képzés célja

Az L1  szintű (Mechanikai jellegű munkák (nem villamos munka végzés) az elektromos és hibrid járműveken) munkavégzéshez szükséges előírások  alapvető  követelményeinek a megismerése, műszaki mentés, elsősegélynyújtás, a szükséges gyakorlati ismeretek bemutatása.

Kinek ajánljuk

Azoknak a szervizműhelyekben dolgozó szakembereknek, akik villamos vagy hibridjárműveken

 • szerelési, karbantartási munkákat végeznek
 • a járművek 12 V-os rendszereiben végeznek munkát
 • járműtestet javítanak,
 • olaj, vagy kerékcserét végeznek.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza: 1 nap
Képzési díj: 50.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 20.000 Ft + ÁFA / fő

 

IRCA MEBIR (Munkahelyi Egészség- és Biztonságirányítási Rendszer) Vezető auditor átképzés

A képzés célja

A tematika eleget tesz az IRCA által engedélyezett „ISO 45001 MEBIR” vezető auditori tanfolyam bejegyzési követelményeiben” szereplő előírásoknak.

Ajánljuk olyan cégek MEBIR szakembereinek, ahol OHSAS 18001 szabvány szerinti Munkahelyi Egészség- és Biztonságirányítási Rendszert (MEBIR) működtetnek és szeretnének áttérni az új az ISO 45001 szabvány szerinti működésre és a belső auditokat saját belső auditor munkatárssal kívánják megoldani.

A tanfolyam célja olyan nemzetközileg elismert MEBIR vállalati vezető auditorok képzése, akik az ISO 45001 szabvány szerint kiépített MEBIR rendszer auditjának megszervezéséhez, irányításához és elvégzéséhez szereznek megfelelő ismeretet és végzettséget.

Tanfolyam hossza: 3 nap
Képzési díj: 190.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 50.000 Ft + ÁFA / fő 

IRCA Energiairányítási Vezető auditor képzés (ISO 50001)

A képzés célja

A tematika eleget tesz az IRCA által engedélyezett „ISO 50001 auditori tanfolyam bejegyzési követelményeiben” szereplő előírásoknak.

A tanfolyam célja olyan nemzetközileg elismert energiairányítási vállalati auditorok képzése, akik az ISO50001 szabvány szerint kiépített energiairányítási rendszer auditjának megszervezéséhez, irányításához és elvégzéséhez szereznek megfelelő ismeretet és végzettséget.

Ajánljuk olyan cégek energiairányítással foglalkozó szakembereinek, ahol energiairányítási rendszert az ISO 50001 szabvány szerint működtetnek és a belső auditokat saját belső auditor munkatárssal, kívánják megoldani.

Tanfolyam hossza: 3 nap
Képzési díj: 190.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 50.000 Ft + ÁFA / fő 

QM2 modul képzés az ÚJ ISO 9001:2015 szabvány szerint

A képzés célja

Modul rendszerű képzéseink célja, olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szakértelemmel tudnak közreműködni a minőségirányítási, környezetirányítási rendszerek és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek kialakításában, bevezetésében, működtetésében és tanúsításában.

A képzés célja az ISO 9001:2015 Minőségirányítási szabvány megismertetése. A tanfolyamra jelentkezés feltétele az M1 modul elvégzése vagy az M1 modul vizsga sikeres teljesítése.

A modulrendszerű képzések részletes leírása

.

QM2 modul
Tanfolyam hossza: 3 nap
Képzési díj: 60.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

Adatvédelmi tisztviselő képzés (DPO) – GDPR

2018. május 25-én életbe lép és alkalmazni kell kötelezően az új EU-s személyes adatok védelméről szóló rendeletet (GDPR) az Európai Unióban. Többek között minden távközlési szolgáltató, közüzemi szolgáltató, pénzügyi szervezet és 20 főnél többet foglalkoztató egészségügyi intézmény köteles az adatvédelmi tövény alapján adavédelmi / adatkezelési tisztviselőt (DPO) kinevezni. 

Az akár 20 millió eurós büntetés elkerülése érdekében, minden olyan szervezet, amely személyes adatokat kezel, legyen az “okos” gyerekjáték, elektronikai eszköz gyártó vagy webshop üzemeltető, könyvelő vagy tanácsadó vállalkozás érdemes felkészülnie az új elvárásokra.

A TÜV Rheinland csoport, mint tanúsító szervezet több oldalról is segíti a felkészülést. Számunkra az adatvédelmi tisztviselő (DPO) képzés csak egy aspektusa a felkészülés támogatásának. Kölni kollégáink, már 2017 márciusában az itt letölthető cikkben foglalták össze a GDPR bevezetésének hatását az “okos” gyerekjátékokra és háztartási eszközökre vonatkozóan.

1. nap: GDPR elméleti bevezetés      

 • Adatkezelés elvei
 • Jogalap
 • Érintett jogai
 • Adattovábbítás

2-3. nap: Milyen változást hoz a vállalkozások életébe a GDPR a gyakorlatban 

 • Ügyfeleket (jelen esetben szülőket) érintő adatkezelések
 • Marketing adatkezelés
 • Munkaügyi adatkezelés
 • Profilozás
 • Adatvédelmi tisztviselő, incidenskezelés
 • Adatvédelmi hatásvizsgálat
 • Adatvédelmi szabályzatok, nyilvántartások
 • Hatósági eljárások, szankciók

4. nap: Információbiztonság

 • Információs adatvagyon kérdései
 • Folyamat felmérés, leírás
 • Folyamatok szabályozása, mint kockázatcsökkentés és beépített biztonság
 • Felelősségek, hatáskörök tisztázása
 • Kockázatelemzés, kockázatértékelés
 • Incidenskezelés
 • Megfelelés bizonyítása, naplózás
 • Kockázatcsökkentő intézkedések
  • Hozzáférés/jogosultság kezelése
  • Alvállalkozók kezelése
  • Titkosítási intézkedések
  • Tudatosítás, oktatás

Oktatóink:

 • Dr. Parkányi Rita, adatvédelmi szakjogász
 • Dr. Virág Tamás, ügyvéd
 • Dr. Németh Ádám, infokommunikációs szakjogász
 • Dr. Kiss Attila, infokommunikációs szakjogász
 • Kapitány Sándor, információbiztonsági vezető auditor

Tanfolyam hossza: 4 nap
Képzési díj: 220.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 38.000 Ft + ÁFA / fő

 

ISO 9001:2015 szabvány követelményrendszere – átképzés – Garantáltan indul!

TUeV_Shot_11_0216.tifÁtképzés gyakorló minőségirányítási szakemberek részére

A szabványcsalád megújítását az alkalmazási területükön bekövetkezett jelentős változások követése és az a szándék indokolta, hogy az ISO szabványok összehangolása, integrálása egyszerű legyen.

A képzést kifejezetten minőségirányítási szakemberek részére javasoljuk, akik meglévő tanúsítványukat megújítanák az új szabvány ismereteivel.

A szabványok változásairól, struktúrájáról, a fő fejezetekről tartunk egy részletes felkészítést, ahol szakértőink minden felmerülő kérdésére készséggel válaszolnak.

A képzés célja:

A minőségirányítási rendszer (MIR) kialakításában, működtetésében, belső auditjában és fejlesztésében már kellő ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező szakemberek átképzése az aktuális változásokról.

Tanúsítvány:

A tanfolyam sikeres elvégzéséről a hallgató által bemutatott tanúsítványnak megfelelő szintű tanúsítványt állítunk ki az ISO 9001:2015 szabvány ismeretéről.

További nem garantált időpontokat itt talál!

Tanfolyam hossza: 2 nap
Képzési díj: 48.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

Prezentációtechnika

fmeaPrezentációtechnika

A jó előadó több, mint egy szónok: ő irányítja a közönség gondolatmenetét, képes a mérlegelés elvét nem félretéve magabiztosan, összeszedetten bemutatni a választott témakört, habozás nélkül reagál az érdeklődő, esetenként kritikát megfogalmazó kérdésekre, valamint tudatosan használja a technológia és a modern verbális kommunikáció eszközeinek elegyét. A prezentáló üzenete mellett előadásmódja, kisugárzása, testbeszéde, illetve a mimikája is hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatóság akár néhány pillanat alatt döntsön az információ befogadásáról, vagy éppen az érdeklődés hiányában annak elutasításáról. Nem elég egy jó kezdet, ugyanis a lehengerlő, tárgyilagos és tökéletes bemutató folyamatos kapcsolatfenntartásból, koncentrációból, és választékos szóhasználatból fakad, melyeknek készségszintű elsajátítása komoly munkával jár, de a megfelelő technikák ismeretében bárminemű nehézség nélkül betanulható, megvalósítható.

A képzés célja, hogy irányt mutasson a résztvevők számára a jelenkorban elvárt kiemelkedő prezentációs és magas szintű véleménynyílvánítási technikák elsajátításához, mely elengedhetetlen az eredményes előadásokhoz.

Tanfolyam hossza: 2 nap
Képzési díj: 48.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

Hatékony vállalati belső kommunikáció

_E3T0360 als Smart-Objekt-1.tifHatékony vállalati belső kommunikáció

A vállalati kommunikáció szereplői egy rendkívül színes családhoz hasonlíthatók: különböző életkorú, beosztású, feladat-, és érdeklődési körű személyek állnak mindennapi kapcsolatban egymással. Ezzel együtt a hatékony szervezeti működéshez elengedhetetlen a dolgozók kooperációja, munkájuk összehangolása, melynek alapfeltétele a zavartalan információáramlás mind vertikálisan (az eltérő vállalati hierarchiaszinteken), mind horizontálisan (azonos szinten). Alkalmanként nehéz megtalálni a megfelelő hangnemet, és ennek keresése is rengeteg energiát, időt emészthet fel, ami különösen akkor jelent nagy problémát, ha valamilyen határidő közeleg. Azonban a belső információcsere formáinak, alkalmazásainak, feltételeinek ismeretében, az ideális módszer kiválasztásával a kommunikáció eredményesebbé, minden szereplő által befogadhatóvá, értelmezhetővé válik, csökkentve a félreértés, félretájékoztatás eshetőségét és az ezek következtében felmerülő költségeket.

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a leghatékonyabb intern kommunikációs módszereket, melyek felhasználásával számtalan információáramlási kihívás gördülékenyen megoldható vállalati környezetben vagy akár egy átlagos hétköznapi beszélgetésben.

Tanfolyam hossza: 2 nap
Képzési díj: 80.000 Ft + ÁFA / fő

VDA 2 – Termelési folyamat és termékjóváhagyás (PPA) az autóiparban

 

_N1E0006.tifVDA 2 – Termelési folyamat és termékjóváhagyás (PPA)

Minőségbiztosítás autóipari beszállítók részére

A VDA 2 – Termelési folyamat és termékjóváhagyás (Production Process and Product Approval – PPA) 2012-ben megjelent 5. kiadása struktúrájában teljesen eltér a korábban kiadottaktól annak érdekében, hogy pontosabban meg lehessen határozni a termelési folyamat és termékjóváhagyás (PPA)  követelményeit egy új, vagy módosított alkatrésszel kapcsolatban, akár saját termelésből akár külső beszállítótól származik.

Az 5. kiadás pontosabban meghatározza az alkalmazási területet figyelembe véve az érvényes VDA kiadványokat és feltételeket.

A tanfolyam során ismertetésre kerülnek a VDA 2 követelményei annak érdekében, hogy a hallgatók alapismereteket szerezzenek a PPA folyamat során felmerülő feladatokról.

Tanfolyam hossza: 1 nap
Tanulmányi díj: 70.000 HUF/fő + ÁFA
Vizsgadíj: 22.000 HUF/fő + ÁFA

 

PMP/CAPM vizsgafelkészítő program

X00-000317DE0909PMP/CAPM vizsgafelkészítő program

A képzés célja

A képzés egy intenzív, 35 órás vizsgafelkészítő program, mely célja a résztvevők hatékony felkészítése a Project Management Institute (PMI) Project Management Professional (PMP), illetve Certified Associate in Project Management (CAPM) vizsgáira.

A program elvégzésével a piacon elérhető legmagasabb szintű projektmenedzsment minősítések megszerzésének képzési előfeltétele teljesül, mely mellett PMP minősítés esetén 4.500 óra projektvezetési tapasztalat igazolása szükséges.

A program folyamatorientáltan mutatja be a PMI által javasolt, nemzetközileg is elismert metodológiát, illetve annak gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. A program során több száz mintafeladat, illetve az éles vizsgához hasonló mintavizsga kitöltésével szerezhetik meg a résztvevők a szükséges vizsgarutint. A programot követően a résztvevők 90%-a első alkalommal sikeres vizsgát tesz, mely nélkül ez az arány csupán 40% körüli.

 Tematika

 • Definíciók, alapfogalmak, projekt metodológiák
 • Projekt kezdeményezés
 • Projekt tervezés
 • Projekt végrehajtás
 • Projekt nyomon követés és felügyelet
 • Projekt zárás
 • Mintavizsga és konzultáció
 • Egyéni felkészülést segítő dokumentumok átadása

Részvételi igazolás

A részvevők a TÜV Rheinland InterCert Kft. „PMP/CAPM vizsgafelkészítő program” megnevezésű részvételi igazolást kapják, melyet a PMI is elfogad.

Tanfolyam hossza: 5 x 0,5 nap + 0,5 nap mintavizsga kiértékelése

 

Képzési díj: 290.000 Ft + ÁFA / fő, mely nem tartalmaz ebédet!

 

MSA -Measurement System Analysis

X00-000176DE0909A képzés célja

A hallgatók megértsék a mérőrendszerek értékelésének elveit és gyakorlatát. Képesek legyenek a gyakorlatban eldönteni egy vizsgálati folyamatról (mérőrendszerről), hogy alkalmas-e egy adott mérésre. Váljon számukra világossá a teljes mérőrendszer elemzési folyamat és ezen belül az R&R vizsgálat, értelmezni tudják az eredményeket, és következtetéseket tudjanak levonni a hibák okára vonatkozóan is.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza: 1 nap
Képzési díj: 30.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 20.000 Ft + ÁFA / fő

 

HSM2 modul: Az ISO 45001:2018 szabvány követelményrendszere ( MEBIR) – Új szabvány szerint!

A képzés célja

MEBIR vállalati auditor képzésünk célja, olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szakértelemmel tudnak közreműködni a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek kialakításában, bevezetésében, működtetésében és tanúsításában.

A MEBIR vállalati auditor oklevél megszerzésének feltétele a HSM2 (MEBIR) modul és az M3 modul elvégzése, vagy igazolt Környezetirányítási vagy Minőségirányítási vállalati auditor végzettség.

A képzést már az új ISO 45001:2018 szabvány szerint tartjuk, amely 2018. március 12-én jelent meg.

A modulrendszerű képzések részletes leírása

.

HSM2 (MEBIR) modul.
Tanfolyam hossza1 nap
Képzési díj: 48.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 12.000 Ft + ÁFA / fő

Panasz- és reklamációkezelési technikák

2-00116-TUV-07-DE.jpgA képzés célja

A panaszok és reklamációk megítélése a vállalati gyakorlatban indokolatlanul negatív. A panaszok és reklamációk az innovációs lehetőségek alapjai is.  Elegendő a chipsre gondolnunk, amelyet annak köszönhetünk a városi legendák szerint, hogy egy vendég nem volt elégedett a felszolgált sültkrumpli karikákkal és visszaküldte azzal, hogy túl vastagok. George Crum, a szakács, mérgében amiatt, hogy egy vendég beleszól a munkájába, papírvékony szeletekre vágva sütötte ki a krumplit és ezzel egy világot meghódító terméket alkotott. A megfelelően kezelt reklamációk és panaszok egyben az ügyfelek megtartásához is hozzájárulnak.

A képzés célja, hogy az interaktív, esettanulmányokra épülő képzés végén a résztvevők ne kritikaként kezeljék a vevői panaszokat és reklamációkat.

 

Tartalom:

 

 1. Az ISO 9001 szabvány elvárásai a reklamáció- és panaszkezeléssel kapcsolatban
 2. Kritika vagy piaci input?
 3. Ki vagy kik kezeljék a reklamációt? (Feladatok és szerepek) Hogyan kommunikáljunk a szervezeten belül?
 4. Hogyan kommunikáljunk az ügyféllel?
 5. Összefoglaló

A képzés során 2 esettanulmány kerül közösen megoldásra.

Tanfolyam hossza1 nap

Képzési díj: 50.000 Ft + ÁFA / fő

IRCA Környezetirányítási Vezető auditor képzés (ISO 14001:2015) – Garantáltan indul!

oktatosA képzés célja

A tematika eleget tesz az IRCA által engedélyezett „ISO 14001:2015 auditori tanfolyam bejegyzési követelményeiben” szereplő előírásoknak.

A tanfolyam célja olyan nemzetközileg elismert környezetirányítási vállalati auditorok képzése, akik az ISO14001:2015 szabvány szerint kiépített környezetirányítási rendszer auditjának megszervezéséhez, irányításához és elvégzéséhez szereznek megfelelő ismeretet és végzettséget.

Ajánljuk olyan cégek környezetirányítással foglalkozó szakembereinek, ahol környezetirányítási rendszert az ISO14001:2015 szabvány szerint működtetnek és a belső auditokat saját belső auditor munkatárssal, kívánják megoldani.

Tematika:

1. modul: A környezetközpontú irányítás fejlődése és alapismeretei:

A képzésben résztvevők szerezzenek háttérismereteket az ISO 14001:2015-ös szabvány elemeiről és előírásairól, ismerjék meg a környezetirányítás alapelveit, a környezetirányítási rendszer kiépítésének okait, célját és a dokumentumokra jellemző hierarchiát.

2. modul: Környezeti szabályozások

A képzésben résztvevők megismerik a környezetvédelmi szabályozás területeit (törvények, rendeletek, szabványok) és az információs csatornákat, amelyeken ezeket folyamatosan figyelemmel kísérhetik.

3. modul: Környezeti tényezők és hatások

A képzésben résztvevők megismerik a környezeti tényezők hatásait, és képessé válnak a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésének működtetésére és előkészítésére

4. modul: A környezeti teljesítés javítása

A képzésben résztvevők megértik az új teljesítési szabványok célját, a fenntartható fejlődés fogalmát, a környezeti teljesítés javítása stratégiáját és módszerét.

5. modul: A környezeti auditálás

A képzésben résztvevők megismerik az auditálás célját és típusait, az audit tervezését, előkészítését, levezetését, jelentések készítését, az utógondozások szükségességét, valamint elsajátítják az auditorok minősítésének szempontjait.

6. modul: Az ISO 14001:2015 és az EMAS követelményei

A képzésben résztvevők megtanulják helyesen értelmezni a szabványos és az EMAS követelményeket, és azok különbségeit.

Vizsga

2 órás írásbeli vizsga, amelynek minimum 60%-át sikeresen kell teljesíteni a tanúsítvány megszerzéséhez.

 

Tanfolyam hossza: 3 nap
Képzési díj: 190.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 50.000 Ft + ÁFA / fő 

 

Az ISO 45001:2018 (korábban: OHSAS 18001:2007) szabvány követelményrendszere – HSM2 (MEBIR) modul képzés

chemical plant (press photo)A képzés célja

Modul rendszerű képzéseink célja, olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szakértelemmel tudnak közreműködni a minőségirányítási, környezetirányítási rendszerek és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek kialakításában, bevezetésében, működtetésében és tanúsításában.

A modulrendszerű képzések részletes leírása

HSM2 (MEBIR) modul.
Tanfolyam hossza1 nap
Képzési díj: 48.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 12.000 Ft + ÁFA / fő

Az ISO/IEC 17025:2017 Laboratóriumi szabvány – LM2 modul képzés – Új szabvány szerint!

 

CE1W2341.tifA képzés célja

A tanfolyam célja a laboratóriumok működésével kapcsolatos követelmények áttekintése a laboratóriumok akkreditálásának alapját képező ISO/IEC 17025 szabvány alapján. Az ISO/IEC 17025:2017 szabvány szerint működő vizsgáló és kalibráló laboratóriumok működését rendszeresen felül kell vizsgálni. A rendszer működőképességének vizsgálatát a vállalat saját szakemberei is végezhetik. A vállalati auditorok, ügyelve a függetlenségre, a belső auditok keretében ellenőrzik a követelményeknek való megfelelést a minőségirányítási megbízott irányításával.

Modul rendszerű képzéseink célja, olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szakértelemmel tudnak közreműködni a minőségirányítási, környezetirányítási rendszerek és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek kialakításában, bevezetésében, működtetésében és tanúsításában.

Kinek ajánljuk

A Kalibráló és vizsgáló laboratóriumok vezetőinek és munkatársainak, személyzetének, a műszaki termékek vizsgálatára, ellenőrzésére, illetve tanúsítására kijelölt szervezetek műszaki munkatársainak.

A képzés részletes leírása

LM2 modul
Tanfolyam hossza:
 2 nap
Képzési díj: 48.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

A belső auditor tanúsítvány megszerzésének feltétele az M3: Audittechnikák vállalati auditoroknak képzés elvégzése.

M3: Audittechnikák vállalati auditoroknak – Garantált időpont!

M3: Audittechnikák vállalati auditoroknak

 

EM2 modul: az új ISO 14001:2015 szabvány követelményrendszere

X01-000763DE0410A képzés célja

A modul a környezetirányítási munkatárs, környezetirányítási belső auditor, környezetirányítási beszállítói auditor és környezetirányítási vezető moduláris képzéseink szabványismereti része. A 24 órás képzés azoknak ajánlott, akiknek nincsenek alapismereteik az ISO 14001 Környezetirányítási szabvánnyal kapcsolatban.  Azok akik már ismerik az ISO 14001 szabvány korábbi változatait számukra az 1 napos ISO 14001:2015 – újdonságok és különbségek és a 2 napos Átképzés környezetirányítási vállalati auditoroknak / vezetőknek tanfolyamainkat ajánljuk.

 

Modul rendszerű képzéseink célja, olyan szakemberek képzése, akik megfelelő szakértelemmel tudnak közreműködni a minőségirányítási, környezetirányítási rendszerek és a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerek kialakításában, bevezetésében, működtetésében és tanúsításában.

Capture_ KIR Modul

KIR_modulrendszer bemutatása

EM2 modul
Tanfolyam hossza
: 3 nap
Képzési díj: 60.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

A modulrendszerű képzések részletes leírása

Hálótervezés a projektmenedzsmentben

oktatosA hálótervezés jellemzően egyedi feladatok, projektek tervezésére, ellenőrzésére és irányítására alkalmas technika. Magába foglalja a projekt tevékenységeinek, a tevékenységek logikai kapcsolatainak, a tevékenységek erőforrás- és időigényének meghatározását, az tevékenységek  ütemezését és a projekt optimalizálását. A tanfolyam során a hallgatók nem csak a hálótervezés elméletével ismerkednek meg, hanem elsajátítják annak gyakorlatát is, azaz képesek lesznek önálló hálótervezési feladatok elvégzésére is.

.

.

Főbb témakörök:

 • A projektmenedzsment sajátosságai
 • A hálótervezés helye és szerepe a projektmenedzsmentben
 • A hálótervezés alapfogalmai, ábrázolástechnikája, szabályai
 • Folyamattervezés, a hálódiagram logikai tervezése
 • A hálóterv progresszív és retrográd időszámítása
 • A tartalékidők kiszámítása, A kritikus út meghatározása
 • A hálóterven alapuló tervszámítások és elemzések előkészítése
 • Operatív irányítás a hálóterv alapján
 • Gyakorlatok valamennyi tanfolyami fázis során

 

Tanfolyam hossza: 1 nap
Képzési díj: 72.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 39.000 Ft + ÁFA / fő

Vizsgálómérnök / Megfelelőségértékelő mérnök

0015_13 aus.tifA képzés célja:

A képzés mindazon mérnököknek ajánlott, akik szeretnének megismerkedni a műszaki vizsgálati, ellenőrzési és terméktanúsítási eljárások alapjaival, gyakorlati ismereteket szerezni azok végrehajtásában. Több gyártó, üzemeltető szervezet igényli azon szakképzett munkatársak tevékenységét, akik az általa előállított, alkalmazott gépeknek, berendezéseknek és egyéb, más termékeknek a vonatkozó szabványos és jogszabályi előírásoknak való megfelelőségét szakmailag hiteles és megbízható módon meg tudják állapítani.

A tanfolyam részletes leírása

A tanfolyam feltétele: Mérnöki diploma

Tanfolyam hossza: 3 nap
Képzési díj: 150.000 Ft + áfa / fő
Vizsgadíj: 40.000 Ft + áfa / fő

Lean Kaizen menedzser- sok gyakorlati példával

LénártLean módszereit bevezetett üzem (Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. vagy Philips Magyarország Kft.) meglátogatása, konzultációs lehetőséggel

A képzés célja:

„Lean és Kaizen -filozófia” azaz a hatékonyságnövelés és a veszteségcsökkentés módszereinek megismertetése a résztvevőkkel, valamint ezek teljes körű megvalósítása a vállalatnál. A képzésen végzett Lean menedzserek ezeket a metódusokat saját vállalatuknál tudják alkalmazni a gyártás és a logisztika területén. A módszer megértését gyakorlati példákkal, szemléltető eszközökkel, minta feladatokkal segítjük gyakorlatorientált képzésünkön. Az utolsó nap a képzésben résztvevők üzemlátogatást tesznek egy olyan nagy vállalatnál, ahol már évek óta Lean/Kaizen módszer szerint folyik a termelés.

A 6 napos lean-kaizen menedzsment tréningen a résztvevők intenzív képzés keretében sajátíthatják el alkalmazásszinten a lean és kaizen menedzsment alapelveit, eszközeit. A tréninget vizsga zárja, a sikeresen vizsgázók Lean-Kaizen Menedzser Tanúsítványt kapnak.

Program:

1. nap (Alapok)
 • LEAN filozófia
 • Lean manufacturing alapok
 • Lean kialakulása, jelentése, alapelvei (5 alapelv)
 • Lean és a többi fejlesztési megközelítés viszonya
 • Veszteségek felmérése
 • Javaslattétel a veszteségek kiküszöbölésére
 • Lean Office alapelvek
 • KAIZEN és a Lean kapcsolódása
 • KAIZEN filozófia és szemlélet
 • KAIZEN jellemzői
 • KAIZEN alapelvei (4)
 • Esettanulmányok a KAIZEN megvalósítására
 • Gyakorlatok
2. nap (5S)
 • 5S a minőségi munkakörnyezet kialakítása
 • 5S, mint a Lean megalapozásának alapeleme
 • 5S lépései
 • Irodai 5S, az 5S módszer bevezetésének szempontjai és ütemezése az irodai területeken
 • 5S a Gemba-n
 • 5S továbbfejlesztése a vállalat teljes területén
 • PDCA ciklus
 • A problémamegoldás módszere és eszköztára,
 • JIDOKA-Office
 • 7 lépéses problémamegoldás folyamata, KJ-S diagram (Afinittás diagram)
 • Gyakorlatok
3. nap ( JIT-Kanban)
 • Kiegyenlített termelés
 • Ütemidő, ciklusidő-fogalmai, számításai, Ciklusidő diagramok
 • Cellagyártás, Cellakialakítás
 • Termeléskiegyenlítés
 • Rugalmas kapacitás, One Piece Flow
 • Nagy és kisszériás termelés alapelemei
 • Kevert modellű gyártás
 • Optimális készletnagyság
 • Kapacitástervezés, LMPU, OEE
 • Szükséges erőforrások meghatározása; anyag és információ áramlás
 • FIFO
 • A Kanban alapvető fajtái,Kanban-körök,Kanban kártyák
 • Termelési kanban, Kanban sínes vezérlés
 • Rendelési kanban
 • IPK, inter-process kanban
 • A kanban rendszer alapszabályai
 • Gyakorlatok: játékok, számítások
4. nap (VSM)
 • A Value Stream Mapping (Értékáram-feltérképezés) folyamat elemző és tervező módszer bemutatása, gyakorlása, Lean folyamatok tervezése, kialakítása
 • Lean és a Value Stream Mapping áttekintése
 • A Kaizen típusai
 • Az érték beazonosítása, Az értékáram-elemzés típusai
 • Érték, értékáram, veszteségek, Érték (VA, NVA) 7 MUDA, veszteségek, Értékáram feltérképezés
 • A termékcsaládok és értékáramok azonosítása, PQ-PR elemzés, Folyamatbejárás
 • Adatgyűjtés, validálás, A jelenlegi értékáramok (rendszer) elemzése, értékelése, Fejlesztési javaslatok megfogalmazása
 • Értékáram fejlesztés
 • Értékáram térkép elemzése, Jövőbeli értékáram megtervezése
 • Jelen állapot elemzése
 • Jövő állapot tervezése: ütemidő, készlet: építsünk, vagy direkt szállítsunk? A húzórendszer kialakítása, tervezés és Heijunka
 • Újraszervezés a termékcsalád és az értéktermelés alapján
 • Bevezetési terv
 • Termékcsaládok beazonosítása és szelektálás
 • Vevői elvárások a termék életciklusa során
 • Ütemidő, ciklusidő (számítási gyakorlat)
 • Műveletelem, csoportmérési módszer
 • Munkalépések beazonosítása és rögzítése
 • Műveletek kiegyensúlyozása
 • Layout-kialakítási irányelvek
 • Anyagfolyam optimalizálás
 • Kiegyensúlyozás Cella rendszerű gyártás Cellatervezés elemei ESETTANULMÁNY
 • Hogyan alakítsuk át a jelenlegi gyártási rendszerünket U-cellás rendszerre?
 • Berendezésekkel kapcsolatos irányelvek
 • Az anyagellátás megszervezése
 • Folyamatos anyag és információáramlás
 • Takt idő (Vevői ütem) azonosítása
 • Értékáram menedzsment rendszerének kialakítása
 • Értékáram szemléletű szervezet Value Stream menedzser Operatív mechanizmusok
 • Értékáram szimuláció, Fejlesztési szcenáriók vizsgálata, Értékáram menedzsment bevezetésének lépései
 • Bevezetési terv, A munka szétosztása, Tervezés, Heijunka
 • Gyakorlatok
5. nap (TPM + SMED)
 • TPM RENDSZER
 • TPM feltételei, TPM alapjai: 5S – Kaizen, adatgyűjtés
 • Lean Management – TPM alapok
 • Gemba Kaizen
 • 5 GEN, Gemba Kaizen
 • PDCA – SDCA ciklus
 • Fenntartás és folyamatos fejlesztés
 • Tények alapján történő vezetés
 • Mérés, adatgyűjtés, Célok, követelmények meghatározása
 • Szabványok, Sztenderdek
 • A szabványok szerepe, Sztenderdizálás lépései
 • Szabványosított munka elemei
 • TPM RENDSZER
 • Karbantartási megközelítések
 • TPM fogalma és struktúrája, A TPM 5 építő eleme (pillérei),TPM rendszer
 • A berendezések életútja és menedzselése
 • Megbízhatóság elméleti alapok
 • Statisztikai alapok
 • Folyamat és gépképesség vizsgálatok (Cp, Cpk, Cm, Cmk), Gépsorok megbízhatóság elemzése, MTBF, MTTR mutatók
 • Berendezés fejlesztés, élettartam növelés
 • Kádgörbe, élettartam vizsgálat, Konstrukciós fejlesztés
 • Veszteségazonosítás, mérés
 • Tények alapján történő vezetés, Regisztrálás – Korrekció – Megelőzés, 6 nagy géppel kapcsolatos veszteség
 • OEE mutató és számítása
 • Géphibák, Mikro leállások, Beállítás, Átállások
 • Minőségveszteség, hulladék, Csökkentett sebesség, üresjárat, Beindítási veszteség
 • SMED
 • Átállási mátrix, Átállási folyamat
 • Spagetti diagram, szabványos munkakombinációs lap
 • SMED előkészítése, Külső belső idők azonosítása, Átállási idő csökkentése
6. nap (8D)
 • I. Általános ismeretek a 8D módszerről
  • A 8D módszer fázisai
  • Azonnali elhárító intézkedés bevezetése
  • Okok meghatározása
  • Végleges javító intézkedés kiválasztása, bevezetése
  • Újbóli előfordulás megakadályozása
 • II. Problémamegoldási módszerek
  • KJ-S-diagram
  • Pareto-analízis
  • Ishikawa-diagram
  • ICA (Azonnali Elhárító Intézkedés)
  • FMEA
 • III. A team-munka jelentősége, szerepe
  • A team működési kereteinek, stratégiájának kidolgozása
  • A team-munka magatartásnormái
  • A team-munka tervezése, szervezése, végrehajtása
  • A team-vezető feladatai
  • A csoportmunka alkalmazásának kritikus pontjai, és azok különbségei
7. nap (Workshop)
 • Gyakorlatok
 • Esettanulmányok
 • Játékok
 • Benchmarking
8. nap (Gyárlátogatás)

Gyárlátogatás egy, a LEAN-t már korábban bevezetett cégnél.

9. nap (Strukturált problémamegoldások)
 • A probléma definíciója, feltárása, detektálhatósága
 • Problémamegoldás alapjai:
 • Problémák típusai
 • Probléma kiválasztása, A probléma pontos definiálása (Tregoe), Probléma azonosítása, felismerése, A problémamegoldás feltételei
 • Problémamegoldás lépései:
 • PDCA ciklus, A problémamegoldás fázisai, Problémamegoldás folyamata
 • Problémaazonosítás módszerei:
 • Adatgyűjtés, statisztika, SIPOC diagram, Folyamatábra, Teknős (Turtle) diagram, Ellenőrző lista
 • Pareto elemzés, FMEA – hibamód és hatáselemzés, Mind Mapping
 • Problémaelemzési technikák:
 • Van/Nincs elemzés, 5W 2H technika, 5 Miért módszer, Fa diagram
 • Vizsga

 

Tanfolyam hossza: nap + 1 nap gyárlátogatás

Tanfolyamdíj: 317.000 Ft + áfa / fő

Vizsgadíj: 30.000 Ft + áfa / fő

 

Fenntartható fejlődési szakember

_E3T0515 als Smart-Objekt-1.tifA képzés célja

Képzésünkön – az európai uniós és hazai stratégiai célkitűzésekkel összhangban, a fenntartható fejlődés koncepciójának és alkalmazási lehetőségeinek minél szélesebb megismertetése érdekében – a résztvevők mélyreható és átfogó ismereteket kapnak a legfontosabb alapfogalmakról és elképzelésekről, a környezet és a természet védelmének elengedhetetlen szükségességéről, a globális, regionális és lokális szinten megvalósítható lehetőségekről. A képzés nagy hangsúlyt helyez a környezettudatosságra, az anyag- és energiatakarékosságra, az újrahasznosításra, a fogyasztásnak a szükségleteknek megfelelő keretek között való tartására és a megújuló energiaforrások lehetőségeinek bemutatására.

A képzés során a résztvevők megszerzik a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos mindazon tudást, amelynek birtokában képesek lesznek valamely önkormányzat vagy régió fejlesztési tervének globális megértésére és kidolgozására, a vállalkozások, önkormányzatok, régiók vagy állami hatóságok szervezetében tevékenykedve közép- és hosszú távú fenntarthatósági fejlesztési és megvalósítási terveket és elemzéseket kidolgozni, mindezeket a gyakorlatban véghezvinni.

Főbb tematika:

 • A fenntartható fejlődés alapjai, szemlélete, alapfogalmak
 • A Föld energiahordozóinak és ásványi kincseinek helyzete
 • A gazdasági fenntarthatatlanság okai
 • A fogyasztói társadalom következményei
 • A fenntartható fejlődés globális, regionális és lokális szinten
 • A fenntarthatóság környezetpolitika vonzatai
 • A fenntarthatóság társadalompolitikai vonzatai
 • A fenntartható termelés és a fogyasztás kapcsolata
 • A fenntarthatóság energetikai szempontjai
 • Energiahatékonyság mikro- és makrogazdasági szinten
 • A hagyományos és megújuló energiaforrások
 • A fekete és zöldgazdaság
 • A fenntartható mezőgazdaság
 • Vízgazdálkodás, szennyvízkezelés
 • Hulladékgazdálkodás
 • Folyamatos újrahasznosítás
 • A háztartási, intézményi fogyasztási költségek optimalizálása
 • Környezettudatos szemléletmód, környezettudatos képzés
 • Megoldási lehetőségek a fenntartható fejlődés érdekében

Tanfolyam hossza: 3 nap
Képzési díj: 110.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 39.000 Ft + ÁFA / fő 

Projektmenedzsment tréning

X00-000317DE0909A képzés célja

A projektmenedzsment olyan alapelvek, módszerek, eszközök és technikák összessége, melyek a projekt keretében folyó munka megvalósítását, vezetését és kézbentartását támogatják. A képzés célja ezeknek a módszereknek, technikáknak és eszközöknek az átadása a résztvevők számára.

 

 

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza9 nap
Képzési díj: 330.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 39.000 Ft + ÁFA / fő

Lean Kaizen Classic – sok gyakorlati példával

LénártA képzés célja

A tanfolyamot elsősorban felső- és középvezetőknek, valamint azon szakembereknek ajánljuk, akik megkívánnak ismerkedni ezzel a bizonyítottan korszerű és hatékony termelési rendszerrel, az ebben rejlő lehetőségekkel.

Milyen kompetenciákat fejleszt?

 • Szervezési készséget
 • Motivációs készséget
 • Elemző és problémamegoldó készséget, képességet

.

 

Tanfolyam hossza: 6 nap + 1 nap gyárlátogatás

Képzési díj: 317.000 Ft + áfa / fő 
Vizsgadíj: 30.000 ft + áfa/fő

M1: Minőségirányítási rendszerek alapjai – garantáltan indul!

X00-000399DE0909A képzés célja

A minőségirányítási megbízott az ISO 9001-es szabvány követelményének megfelelően tudja a minőségirányítási rendszert kialakítani és működtetni, összehangolni a vállalati minőségirányítási munkát. A minőségirányítási megbízott, mint a felső vezetés kijelölt tagja, egy személyben felelős a rendszer kialakításáért és működtetéséért, összehangolja a vállalati minőségirányítási szakemberek munkáját. Felkészültsége, tapasztalata, minőségirányítási ismeretei, emberi tulajdonságai nagymértékben befolyásolják a rendszer hatékonyságát és a tanúsítási audit eredményét. A tanúsításnál alapvető követelmény a megfelelően felkészített és jogkörökkel, hatáskörrel ellátott minőségirányítási megbízott alkalmazása. A tanfolyam olyan szakemberek képzésére vállalkozik, akik ezen feladatkör ellátásához szükséges ismeretek birtokában képesek a vállalat minőségirányítási rendszerének működtetésére és az ISO 9001-es szabvány szerinti tanúsíttatására.

A modulrendszerű képzések részletes leírása

A Minőségirányítási megbízott végzettség megszerzéséhez az alábbi modulok elvégzése követelmény:

M1 modul
Tanfolyam hossza: 1 nap
Képzési díj: 28.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 12.000 Ft + ÁFA / fő

További időpontokat itt talál: M1: Minőségirányítási rendszerek alapjai

QM 2 modul – Kérjük, külön jelentkezzen rá!
Tanfolyam hossza: 3 nap
Képzési díj: 60.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

MEBIR vezető – HSM2 modul

chemical plant (press photo)A képzés célja

A tanfolyam célja, hogy olyan ismeretanyagot nyújtson, melynek birtokában a végzett hallgató irányíthatja a MEBIR  rendszer kialakításával, bevezetésével, működtetésével és tanúsításával kapcsolatos szervezési feladatokat, a rendszer hatékonyságának megítéléséhez szükséges környezetvédelmi méréseket és a kapott információk feldolgozását.

A modulrendszerű képzések részletes leírása

A MEBIR vezető végzettség megszerzéséhez az alábbi modulok elvégzése előkövetelmény:

HSM2 (MEBIR) modul
Tanfolyam hossza1 nap
Képzési díj: 48.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 12.000 Ft + ÁFA / fő

M3 modul
Tanfolyam hossza2 nap
Képzési díj: 48.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

M4 modul
Tanfolyam hossza: 2 nap
Képzési díj: 48.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

Six Sigma – Zöldöves tréning

6sigmaA képzés célja

A Six Sigma folyamatirányítási módszer strukturált, tényekre alapozott minőségjavító program. Célja a hibamentes-közeli működés megteremtése, a vállalat költségeinek és veszteségeinek csökkentése, pénzben mérhető eredmény elérése, az ügyfél megelégedésének növelése.

Tematika:

A képzés tantermi foglakozásokból és a tantermi foglalkozások között és után elvégzendő munkahelyi munkából áll.

A tantermi foglalkozások 6 blokkból állnak, megtartásukra 3 alkalommal, 2-2 napos időtartamban kerül sor.

A képzés során valamennyi részvevő a program első napján kiválasztott, saját munkahelyi témára alkalmazza a Six Sigma módszer egyes lépéseit, mely lépéseket megkezd a tantermi foglalkozás keretében és folytat a tantermi foglalkozások közötti időszakban, illetve befejez az utolsó tantermi foglalkozást követően, munkahelyi munkával. A témaválasztás megkönnyítése, és az érdemi feladatmegoldás mielőbbi megkezdése érdekében kérjük, hogy a képzésben résztvevők hozzanak legalább 2 témajavaslatot az első képzési napra.

A munkahelyi munka elvégezhetősége érdekében a 2 napos tantermi foglalkozások legalább 2 – 3 hét időközzel követik egymást. Felhívjuk a képzésben résztvevőket beiskolázó munkáltatót, hogy a munkahelyi feladatvégzéshez szükséges idő biztosítottsága jelentősen befolyásolja a képzés eredményességét, vagy eredménytelenségét.

A képzésről tanúsítványt adunk ki, melynek feltétele

 • a képzés utolsó napján eredményes írásbeli vizsga tétele,
 • a kiválasztott témára a 6 szigma projekt megfelelő színvonalú elvégzése, dokumentálása és benyújtása, legkésőbb az utolsó képzési napot követő 30. naptári napig.

A tantermi foglalkozások felépítése a következő:

 1. előadás jellegű rész az elvégzendő feladatokról és módszerekről,
 2. egyéni, vagy egy munkahelyről jövők esetén kiscsoportos feladatmegoldás,
 3. az egyéni, vagy kiscsoportos eredménytermék ismertetése, teljes csoportban történő megbeszélése, értékelése, konklúziók,
 4. az elvégzett munka folyatására vonatkozó tréneri javaslat,
 5. a feladathoz kapcsolódó további módszerek, és azok alkalmazási példái.

A munkahelyi munka összetevői:

 1. a tantermi feladat folytatása, kiegészítése, befejezése, szükség esetén munkatársak bevonásával, dokumentálása prezentációra alkalmas formában,
 2. a következő tantermi foglalkozáshoz előkészítő munka (pl. adatgyűjtés, mérés, adatelemzés, kísérlet lefolytatása, stb.)

 

Képzési blokkok:

1. blokk: Témakiválasztás, probléma meghatározás (Define)

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

 • Témaválasztás szempontjai, azok alkalmazása
 • Folyamatábra és folyamattérkép készítése (Process mapping)
 • Problématérkép készítése (Kawakita – Jiro térkép)
 • Probléma kiválasztása (Pareto elv alkalmazása)
 • Gyökérok keresés, hipotézisállítás (Ishikawa-diagram készítése)
 • Adatfajták (Continuous, Attributes)
 • Az adott folyamat szabályozott és mért jellemzőinek elsődleges elemzése
 • Folyamatjavítás eredményeinek megbecslése
 • Projektjavaslat összeállítása

További módszerek áttekintése

 • Hibahatás-elemzés (FMEA – Failure Mode and Effect Analysis)
 • Hibafaelemzés (FTA – Faul Tree Analysis)
 • Eseményfa-elemzés (ETA – Event Tree Analysis)
 • Ok – következmény elemzés (CCA – Cause-Consequence Analysis)

2. blokk: Folyamatjellemzők mérése (Measure)

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

 • Feladatjegyzék és ütemterv összeállítása mérésre, kiértékelésre, hipotézisigazolásra, erőforrásigény meghatározása
 • Alapsokaság és rétegek meghatározása
 • Mérési helyek kijelölése
 • Mintanagyság és mintavételi mód meghatározása
 • Mért jellemzők és mérési módok meghatározása
 • Adatrendezés, alapvető statisztikai módszerek (Basic Statistic)
 • Mérési terv készítése (Measure Plan)

További módszerek áttekintése

 • Mintavételi hibák és azok kezelése
 • Mérési hibák és azok kezelése

Munkahelyi feladatok:

 • A témakiválasztás, probléma-meghatározás feladatainak befejezése, szükség esetén munkatársak bevonásával, a 3. blokkban történő ismertetéshez prezentációs anyag készítése
 • Feladatjegyzék és ütemterv befejezése, mérési terv készítése, mérések és az elsődleges adatrendezések elvégzése

3. blokk: Folyamat elemzése (Analyze)

Az 1. és 2. blokk eredményeinek egyénenkénti, vagy kiscsoportonkénti bemutatása, megbeszélése, a szükséges kiegészítések meghatározása, tréneri javaslatok tétele

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok

 • A statisztikai folyamatszabályzás elve, eszközei, alkalmazása (SPC Statistical Process Controll)
 • A folyamatszabályozó kártyák fajtái, szerkezete, alkalmazásuk
 • Változó adatok szabályozó kártyái (Continuous SPC), példák átlag, vagy medián és szóródás, vagy terjedelem kártyákra
 • Attributív adatok szabályozó kártyái (Attributes SPC), példák „p”, vagy „np” és „c”, vagy „u” kártyákra
 • Adatsorok elemzése, folyamatképesség megállapítása (Process Capability)
 • Adateloszlások elemzése, szabályozottság vizsgálata (Analysis Distributions)
 • Hipotézisvizsgálat (Hypothesis Testing)
 • Egyéni, vagy kiscsoportos feladatvégzés – a saját gyökérok-hipotézisek helyességének vizsgálata

További módszerek:

 • Illeszkedés-vizsgálatok

4. blokk: Folyamatjavítás (Improve)

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek, feladatok

 • A folyamatjavítás feladatai
 • Feladatjegyzés és ütemterv, erőforrásigény kiterjesztése a folyamatjavítás feladataival
 • A folyamatjavítás egyéni és csoportos módszerei (csoportos alkotási technikák, tesztek, javaslatrendező technikák, zsűri módszerek)
 • Megoldási hipotézisállítás
 • Kísérlettervezés (DOE – Design of Experiments)
 • Hipotézisigazolás
 • Folyamatképességi mutatók meghatározása („cp” és „cpk”)

További módszerek:

 • Termékjellemző – ügyfél elégedettség összefüggés (Kano modell)
 • A vevő hangja (VOC – Voice of Customer)
 • Értékáram-vizsgálat (Value Streem Mapping)

Munkahelyi feladatok:

 • Gyökérok feltárás befejezése
 • Feladatjegyzék, ütemterv és erőforrásigény kiegészítése a folyamatjavítás feladataival
 • Folyamjavítás megoldási lehetőségeinek feltárása
 • Kísérlettervezés
 • Mérési terv összeállítása

5. blokk: Megoldások bevezetése és a folyamat aszerinti működtetése (Implementation and Controll)

Az 3. és 4. blokk eredményeinek egyénenkénti, vagy kiscsoportonkénti bemutatása, megbeszélése, a szükséges kiegészítések meghatározása, tréneri javaslatok tétele

A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok

 • Folyamatfelügyeleti mérési és tényeken alapuló vezetési rendszer kialakítása és bevezetése
 • A folyamat újraszabályozása, a betanítási és tudásfenntartási rend kialakítása, az aktuális érintettek betanítása
 • Példaszerű bevezetési terv a vélelmezhető megoldási javaslatokra
 • Az első felülvizsgálat megtervezése
 • Feladatjegyzék, ütemterv, erőforrásterv kiegészítése, teljes körű projektterv összeállítása

További módszerek:

 • A fekete öves tanfolyam programjának áttekintése.

6. blokk: Záró foglalkozás

Délelőtt: Mért adatok statisztikai feldolgozása szoftver segítségével

 • MiniTab program bemutatása
 • A MiniTab program alkalmazása a részvevők által hozott adatsorokra

Délután: Írásos vizsga a tantermi foglalkozások témaköreiből

Munkahelyi feladatok:

 • A kísérlettervezés lefolytatása, megoldási hipotézisek igazolása
 • A 6 szigma folyamatjavító projekt egészére vonatkozó projektterv összeállítása
 • Prezentációs anyag készítése az 1-5 blokk szerinti, elvégzett feladatokról
 • Az első felülvizsgálati terv összeállítása

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza6 nap
Képzési és vizsgadíj: 277.000 Ft + ÁFA / fő

VDA 6.1, 6.3, 6.5 – Gépjárműipari folyamat- és termékauditor – Új szabvány szerint!

X00-000176DE0909A képzés célja

Az autóipari minőségirányítási rendszert működtető szervezetek belső folyamatauditját, valamint a beszállítóik folyamatauditját végző szakemberek elméleti és gyakorlati felkészítése a feladatra. Az autóipari minőségirányítási rendszerek (IATF 16949 és VDA 6.1) megkövetelik a termékek és a gyártási folyamatok auditálását is, amelyek speciális ismereteket igényelnek az ilyen auditokat végrehajtóktól. Az auditor munkájához fontos, hogy mind a két előírást jól ismerje és alkalmazza, képes legyen a termékek és folyamatok szakszerű auditálására. A képzés célja, hogy a résztvevők kapjanak átfogó képet a vonatkozó előírásokról, elvekről és módszerekről, az egyes auditok sajátosságairól, illetve azonosságairól. Ismerjék meg, és az audit gyakorlatokon sajátítsák el, a termék- és folyamataudit tervezését, végrehajtását, kiértékelését és az auditálás technikáit.

2018. júliusában megjelent az ISO 19011 Útmutató irányítási rendszerek auditálásához  szabvány legújabb verziója. A képzés audittechnika része már az új szabvány követelményeire épül!

Tanfolyam hossza3 nap
Képzési díj: 80.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 40.000 Ft + ÁFA / fő

Integrált menedzsmentrendszerek vállalati auditora – Garantált időpont!

IRCA

A képzés célja

A minőség- és környezetirányítási menedzsmentrendszerek működtetése mellett a vállalatok megkezdték a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer (ISO 45001:2018) kialakítását is. Az együttes, integrált alkalmazás speciális kiépítési és működtetési módszereket igényel. Mindhárom területre vonatkozó szabványok követelményeinek eleget kell tenni, ugyanakkor a közös elemeket elegendő egyszer kidolgozni.

A képzés kizárólag olyan érdeklődőknek ajánljuk akik már rendelkeznek minőségirányítási ismeretekkel és tapasztalattal.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza5 nap
Képzési díj: 150.000 Ft + ÁFA  / fő
Vizsgadíj: 60.000 Ft  + ÁFA / fő 

ISO 17025:2017 – Laboratóriumi auditor – Szabványismeret modul

CE1W2341.tifA képzés célja

A tanfolyam célja a laboratóriumok működésével kapcsolatos követelmények áttekintése a laboratóriumok akkreditálásának alapját képező ISO/IEC 17025:2017 szabvány alapján. Az ISO/IEC 17025 szabvány szerint működő vizsgáló és kalibrálólaboratóriumok működését rendszeresen felül kell vizsgálni. A rendszer működőképességének vizsgálatát a vállalat saját szakemberei is végezhetik. A vállalati auditorok, ügyelve a függetlenségre, a belső auditok keretében ellenőrzik a követelményeknek való megfelelést a minőségirányítási megbízott irányításával.

A képzés részletes leírása

Az ISO 17025:2017 Laboratóriumi belső auditor végzettség megszerzéséhez az alábbi modulok elvégzése szükséges: 

Szabványismeret modul
Tanfolyam hossza: 2 nap
Képzési díj: 48.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

M3- Audittechnikák modul
Tanfolyam hossza: 2 nap
Képzési díj: 48.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

IATF 16949:2016 gépjárműipari minőségirányítási rendszer belső auditor – Új szabvány szerint!

_N1E9727.tifA képzés célja

Az ISO 9001 szabvány követelményeit figyelembevevő IATF 16949 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer kialakítása az autóipari beszállítók számára előnyöket kínál. A korábbi külön-külön megszerezhető tanúsítványok (pl. QS 9000, VDA 6.1) helyett egyetlen tanúsítvánnyal valamennyi piaci területen érvényes tanúsítási lehetőséget kínál.

A tanfolyamon megszerzett ismeretanyag alapján a sikeresen vizsgázók önállóan és munkatársaikkal közösen képesek lesznek vállalatuk minőségirányítási rendszerét kialakítani, illetve továbbfejleszteni, a szükséges dokumentációkat elkészíteni és azokat a gyakorlatba bevezetni. Megismerik az IATF 16949 követelményeit és az azok kielégítéséhez szükséges megoldásokat. Képesek a rendszer belső felülvizsgálatának elvégzésére.

A képzés részletes leírása

Szabványismeret modul
Tanfolyam hossza: 3 nap
Képzési díj: 80.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 40.000 Ft + ÁFA / fő

A képzést kiválóan kiegészítik az alábbi tanfolyamaink:

Beszállítói auditor ismeretek

X00-000399DE0909

A beszállítók teljesítménye alapvetően meghatározza minden cég eredményességét. Ha az alapanyag nem érkezik meg időben, nem megfelelő a minősége vagy nem annyi érkezik, amit amennyire szükség van, az jelentősen ronthatja vagy akár el is lehetetlenítheti egy cég működését. A beszállítói audit célja, hogy meggyőződjünk arról, hogy a vizsgált beszállító működése, folyamatai alkalmasak-e a megrendelő igényeinek a kielégítésére. A nem megfelelő ajánlatadók kiszűrésével jelentősen csökkenthetőek a kockázatok és a költségek egyaránt.

A beszállítói auditot jellemzően a cég beszerzési vezetője, nagyobb szervezeteknél a beszerzési terület minőségügyi megbízottja végzi.

A képzés célja

A tanfolyam célja, olyan szakemberek képzése, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a vonatkozó előírásokról, elvekről és módszerekről, az egyes auditok sajátosságairól. Ismerik a különféle auditok tervezését, végrehajtását, kiértékelését és az auditálás technikáit, ezáltal képesek mind a rendszer, mind a folyamatok szakszerű beszállítói auditálásának elvégzésére, és felügyelni tudják a termékauditokat is.

Moduláris képzéseink részletes bemutatása._

Főbb témakörök

 • Alapfogalmak, az auditok csoportosítása
 • Az auditálás alapelvei
 • Az auditprogram megtervezése, végrehajtása
 • A beszállítói audit paramétereinek meghatározása
 • Az audit előkészítése
 • A helyszíni auditok végrehajtása
 • Folyamataudit
 • Termékaudit
 • Kockázatkezelés
 • Az auditorok felkészültsége és értékelése
 • Beszállítók, alvállalkozók értékelése
 • Audittechnikák

.

Tanfolyam hossza2 nap
Képzési díj: 58.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 22.000 Ft + ÁFA / fő

Személyes karrier és márkaépítő képzés

X00-000355DE0909A képzés célja

A kurzus célja, hogy a képzésben résztvevőket képessé tegye saját, személyes márkájuk (personal brand) és karrierjük tudatos, hatékony felépítésére; segítséget nyújtson a hallgatók egyéni tehetségének, erősségeinek azonosításához, a hallgatók számára leginkább megfelelő egyéni karrier utak kiválasztásához

.

.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza1 nap
Képzési díj: 32.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 18.000 Ft + ÁFA / fő

Belső adatvédelmi felelős

Versorger-5A képzés célja

A Képzés célja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben meghatározott szabályok készség szintű elsajátítása, melynek birtokában a belső adatvédelmi felelős a jogi és műszaki előírásoknak megfelelően tudja vezetni a mindennapi személyes adatok kezelését, feldolgozását is magában foglaló tevékenységet.

.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza2 nap
Képzési díj: 64.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 39.000 Ft + ÁFA / fő

IRIS belső / vállalati auditor ISO/TS 22163:2017 szabvány, valamint az IRIS Certification™ Rules:2017 előírás (International Railway Industry Standard rev.03) szerint

iris_logo

A képzés célja

A vasúti szervezetek üzleti irányítási rendszerének követelményeit rögzítő ISO/TS 22163:2017 szabvány, valamint az IRIS Certification™ Rules:2017 előírás (International Railway Industry Standard rev.03) szerint kialakított minőségirányítási rendszer működését rendszeresen felül kell vizsgálni. A rendszer működőképességének vizsgálatát a vállalat saját szakemberei, a vállalati auditorok a belső auditok keretében végzik a minőségirányítási megbízott irányításával.

A képzés részletes leírása

.

Tanfolyam hossza3 nap
Képzési díj: 80.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 40.000 Ft + ÁFA / fő

ISO 26262 – Funkcionális biztonsági szabvány az autóiparban

_N1E9398.tifA képzés célja

Az ISO 26262 a funkcionális biztonságra vonatkozó új járműipari szabvány, amely érinti a termék teljes élettartamát. A szabvány hatékony bevezetéséhez a szakmai személyzetnek a megfelelő képzést kell kapnia. A képzés keretében a munkavállalók birtokába jutnak jogi felelősségeik, a biztonság folyamatok és a szabvány ismeretének.

.

.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza2 nap
Képzési díj: 68.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 39.000 Ft + ÁFA / fő

Erősségalapú vezetőfejlesztő program

erossegalapuA képzés célja

Vajon mi különbözteti meg a hosszútávon is kiváló eredményeket felmutató, sikeres karriert maguk mögött tudó vezetőket, mivel tudnak ők többet, mit tesznek másképpen, mint a többiek?

A program célja, hogy a vezetőik teljesítményét a saját erősségeikre építve tartósan és jelentősen javítsa,
illetve támogatást nyújtson a fejlődés nyomon követéséhez.

A képzés részletes leírása

 

 

Tanfolyam hossza1 nap
Képzési díj: Érdeklődés esetén személyre szabott árajánlatot készítünk

 

Six sigma – Feketeöves tréning

6sigmaA képzés célja

A Hat Szigma folyamatirányítási módszer strukturált, tényekre alapozott minőségjavító program. Célja a hibamentes-közeli működés megteremtése, a vállalat költségeinek és veszteségeinek csökkentése, pénzben mérhető eredmény elérése, az ügyfél megelégedésének növelése.

A tanfolyam célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a Hat Szigma módszer bevezetésére és működtetésére, valamint hogy képesek legyenek egy statisztikai szoftver gyakorlatban történő alkalmazására.

A képzés részletes leírása

 

Tanfolyam hossza: 8 nap
Képzési díj: 327.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 30.000 Ft + ÁFA / fő

Működésfejlesztési menedzser képzés

mukodésfejlesztesA képzés célja

A cégek általában termékek, piacok, földrajzi területek, funkciók köré szervezik tevékenységüket. A kialakított szervezeti egységek élén álló vezetők elsősorban szervezeteik profitábilis működéséért felelősek. Kiélezett versenyben működnek, ezért törekszenek az ügyfelek igényeinek minél teljesebb kielégítésére, ami a termékválaszték rendszeres bővítésével, a folyamatok finomításával, a szervezet diverzifikálásával jár együtt.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hossza3 nap
Képzési díj: 60.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 39.000 Ft + ÁFA / fő

Online marketing képzés

online_marketingA képzés célja

A cégek marketing tevékenysége mára kihagyhatatlan területtel, kommunikációs csatornával bővült: az online marketinggel, melynek legfőbb feladatai az online jelenlét, értékesítés és kommunikáció menedzselése. Ahhoz, hogy ez a tevékenység hatékonyan működjön, megkerülhetetlenné vált, hogy az adott munkatársak ezekkel a szakmai ismeretekkel rendelkezzenek. Abban az esetben is, ha az online tevékenység kiszervezésre kerül, hasznos és anyagilag is megtérülő ezen ismeretek elsajátítása, hiszen fontos, hogy a cég megfelelő rálátással rendelkezzen, és ellenőrizni tudja a folyamatokat.

A képzés részletes leírása

Alap képzés
Tanfolyam hossza2 nap
Képzési díj: 68.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 17.000 Ft + ÁFA / fő

Mester képzés
Tanfolyam hossza2 nap
Képzési díj: 68.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 17.000 Ft + ÁFA / fő

 

Prezi tanfolyam

prezi-logo

A képzés célja

Lépje át a hagyományos prezentációkésztés korlátait, készítsen kreatív, dinamikus bemutatókat! A Prezi egy olyan magyar fejlesztésű weblapú (bárhonnan használható) prezentációkészítő, amely innovatív ötleteivel új dimenziót nyit a prezentációkészítés folyamatában, egyedi látványvilágával pedig garantáltan lenyűgözi hallgatóságát. Mindezt a tudást egy félnapos tanfolyam keretében Ön is elsajátíthatja.

A képzés részletes leírása

Tanfolyam hosszafél nap
Képzési díj: 25.000 Ft + ÁFA / fő

Stresszkezelési tréning

stresszkezelésA képzés célja

Képzésünk célja tudatosítani a résztvevőkben miképp hat a szervezetükre a stressz, hogyan tudják csökkenteni annak káros hatásait. Bemutatunk olyan stresszkezelő stratégiákat, amelyek használatával képessé válnak az őket érintő mindennapi munkahelyi stressz hatások hatékony kezelésére, csökkentésére.

 A képzés részletes leírása

 

Tanfolyam hossza2 nap
Képzési díj: 89.000 Ft + ÁFA / fő

 

Innováció menedzser képzés

innovationA képzés célja

A jelentkező elsajátítják mindazon ismereteket és technikákat, rendszerszemléletet, amelyek a vállalati innovációs folyamatok kezeléséhez, működtetéséhez, egy szóval menedzseléséhez szükségesek, kiegészítve a legfontosabb iparjogvédelmi ismeretekkel.

A képzés részletes leírása

 

 

Tanfolyam hossza3 nap
Képzési díj: 96.000 Ft + ÁFA / fő
Vizsgadíj: 39.000 Ft + ÁFA / fő